Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2006/2085(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0299/2006

Predložena besedila :

A6-0299/2006

Razprave :

PV 25/10/2006 - 16
CRE 25/10/2006 - 16

Glasovanja :

PV 26/10/2006 - 6.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2006)0461

Sprejeta besedila
PDF 228kWORD 63k
Četrtek, 26. oktober 2006 - Strasbourg
Celostni evropski akcijski program za prevoz po celinskih plovnih poteh "NAIADES"
P6_TA(2006)0461A6-0299/2006

Resolucija Evropskega parlamenta o pospeševanju prevoza po celinskih plovnih poteh: "NAIADES" – Celostni evropski akcijski program za prevoz po celinskih plovnih poteh (2006/2085(INI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije o pospeševanju prevoza po celinskih plovnih poteh "NAIADES" (KOM(2006)0006),

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 718/1999 z dne 29. marca 1999 o ukrepih glede zmogljivosti ladjevja Skupnosti za pospeševanje prevoza po celinskih plovnih poteh(1),

–   ob upoštevanju bele knjige Komisije "Evropska prometna politika za leto 2010: čas odločitve" (KOM(2001)0370),

–   ob upoštevanju ugotovitev srečanja na visoki ravni o celinski plovbi na Dunaju od 13. do 15. februarja 2006,

–   ob upoštevanju Lizbonske agende za delovna mesta in rast,

–   ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A6-0299/2006),

A.   ker se pričakuje povečanje prometnih tokov in ker celinske plovne poti še vedno nudijo veliko prostih zmogljivosti in lahko prispevajo h konkurenčnim prometnim rešitvam ob uporabi kombinacije načinov prevoznih sredstev,

B.   ker Evropa potrebuje višje cilje, da bi v celoti izkoristila proste zmogljivosti celinskih plovnih poti in tržne možnosti celinske plovbe same po sebi in tudi kot dela večmodalnih prometnih verig po Evropi, vključno z javnimi in zasebnimi stranmi na nacionalni ravni in na ravni Skupnosti, ter da bi s sorazmerno nizkimi infrastrukturnimi stroški povečali sposobnost povečevanja obsega prometa na celinskih plovnih poteh,

C.   ker je tesno sodelovanje med Evropsko komisijo, rečnimi komisijami, državami članicami in vsemi zainteresiranimi zasebnimi skupinami ključnega pomena za povečanje konkurenčnosti prevoza po plovnih poteh in njegov razvoj,

Akcijski program NAIADES

1.   priznava, da se evropski prometni sistem vse bolj spopada z zmogljivostnimi težavami, kar vodi do zastojev in zamud, ter da je prevoz po celinskih plovnih poteh lahko v pomoč pri zmanjšanju zastojev, izboljšanju varnosti tovornega prometa, povečanju energetske učinkovitosti in pri varovanju okolja;

2.   zato podpira pobudo Komisije za ustanovitev integriranega evropskega akcijskega programa za prevoz po celinskih plovnih poteh: NAIADES (navigation and inland waterway action and development in Europe - plovba ter dejavnosti in razvoj na celinskih plovnih poteh v Evropi);

3.   poziva države članice, naj nadalje razvijajo nacionalne politike za pospeševanje prevoza po celinskih plovnih poteh, pri čemer naj upoštevajo Evropski akcijski program, in naj k temu spodbujajo tudi regionalne lokalne in pristaniške oblasti ter industrijo;

Trgi

4.   poudarja, da bi bilo treba obstoječe trge okrepiti, zlasti s povečanjem zanesljivosti in integriranosti infrastrukture po celotni dobavni verigi;

5.   poudarja, da je treba razvijati sodelovanje z novimi članicami v vzhodni in srednji Evropi ter z Romunijo in Bolgarijo in ga tehnološko posodobiti, kar pomeni, da je treba preučiti dodatne infrastrukturne ukrepe in sprejeti ukrepe v zvezi z intermodalnostjo in medobratovanjem;

6.   poudarja potrebo za razvoj priložnosti za sodobne večmodalne storitve, da se vzpostavijo novi trgi, na katerih bo sodelovanje med operaterji prevoza po celinskih plovnih poteh in uporabniki ter nacionalnimi in regionalnimi oblastmi ključno;

7.   poziva Komisijo in države članice, naj izboljšajo dostop do financ in predvsem do rizičnega kapitala za podjetja v zagonu, zaradi dejstva, da sektor sestavljajo predvsem majhna podjetja, in naj pri načrtovanju in izvajanju ustreznih ukrepov v celoti upoštevajo posebno strukturo sektorja;

8.   v zvezi s tem popolnoma podpira pobudo Komisije, da priskrbi podatke o predmetu financiranja, na primer priročnik za financiranje, ki bo vseboval seznam evropskih, nacionalnih in regionalnih instrumentov pomoči za prevoz po celinskih plovnih poteh in po potrebi pokrival tudi financiranje s strani Evropskega investicijskega sklada;

9.   poziva Komisijo, naj čim prej objavi smernice za državno pomoč za sheme podpore prevozu po celinskih plovnih poteh in naj sprejme pravila "de minimis", ki bodo ustrezno upoštevala potrebe sektorja rečne plovbe;

10.   pozdravlja načrt Komisije za pregled obstoječih ozkih grl na nacionalni in evropski ravni, ki ovirajo razvoj prevoza po celinskih plovnih poteh; poziva vse javne in zasebne strani, ki so vključene, da sodelujejo pri tem pregledu za preučitev potencialnih rešitev in za iskanje najboljših praks, pri čemer bo izid pregleda upoštevan pri sestavljanju prihodnje zakonodaje ali pri sprejemanju novih ukrepov;

11.   poudarja, da bi bilo treba odstraniti upravne zastoje ter poenostaviti postopke, predvsem z najučinkovitejšo možno uporabo e-sporočanja ter z vzpostavljanjem sistemov "vse na enem mestu"; meni, da je treba posebno pozornost posvetiti postopkom v morskih pristaniščih ter pristaniščih v celinskih vodah, kot tudi zakonodaji o okolju, odpadkih in varnosti hrane, ki vodi k motnjam v logističnih postopkih;

Infrastruktura

12.   opozarja, da sta zanesljivost mreže plovnih poti in razpoložljivost večfunkcijskih pristanišč (v celinskih vodah) najpomembnejša pogoja za nadaljnji tehnični in gospodarski razvoj celinskih plovnih poti, še zlasti v njihovi vlogi člena v večmodalnih verigah tovornega prometa, in poudarja posebno odgovornost držav članic, da povečajo svoje napore za zagotovitev ustrezne in zanesljive infrastrukture, pri čemer se upoštevajo okoljska tveganja in vidiki;

13.   poudarja, da je treba razvoju plovnih poti v novih državah članicah in državah pristopnicah nameniti več pozornosti kot razvoju plovnih poti v ostalih državah članicah;

14.   opozarja na pomen prispevka rečnih informacijskih služb (RIS) za učinkovitejšo in varnejšo uporabo mreže celinskih plovnih poti in njene povezave z drugimi prevoznimi sredstvi; poziva Komisijo in države članice, naj RIS vključijo v večletne okvirne programe vseevropskih prometnih omrežij (TEN-T) in naj popolnoma sprostijo potencial RIS za zagotovitev trajnostne logistike;

15.   poudarja potrebo po vključitvi sistema plovnih poti v pomorsko plovbo z razvojem dostopa do morja, izboljšanjem vmesnikov med sistemi celinske in morske plovbe ter vlaganjem v nova, kombinirana plovila, ki bi lahko plula po celinskih plovnih poteh in po morju, vključno s plovili inovativnih oblik;

16.   poziva Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami in vsemi zadevnimi tretjimi državami pripravi evropski razvojni načrt, ki bi moral vsebovati posodobljen popis infrastrukture na evropskih celinskih plovnih poteh, ter naj priskrbi več podatkov o plovnih poteh, ki so potrebne vzdrževanja in drugih izboljšav infrastrukture; nadalje poziva Komisijo, naj pri tem uporabi obstoječa dognanja znanstvenih raziskav in strokovnih poročil iz držav članic;

17.   poziva Komisijo, naj čim prej in najkasneje do konca leta 2006 določi koordinatorja vseevropskega prometnega omrežja za celinske plovne poti za podporo izvajanju prednostnih projektov vseevropskega prometnega omrežja za prevoz po celinskih plovnih poteh, ki bo črpala iz izkušenj z obstoječimi koordinatorji;

18.   poziva države članice in Komisijo, naj za vse projekte celinske plovbe, ki so v skupnem interesu, določijo višjo preferencialno stopnjo vsaj 20 %, in naj v večletnem programu vseevropskega prometnega omrežja prednostno obravnavajo projekte v skupnem interesu, ki zadevajo prevoz po celinskih plovnih poteh;

19.   poziva države članice, naj pretehtajo možnosti, ki jih ponuja prevoz po celinskih plovnih poteh pri načrtovanju rabe zemljišč in pri gospodarskih politikah na zvezni, regionalni in lokalni ravni, da bi tako dejavno spodbujale razvoj trgovskih in logističnih območij na obrežjih; pri tem naj upoštevajo trajnostni promet ter ustvarjanje delovnih mest v industriji in distribuciji, posebno pozornost pa naj namenijo manjšim vodotokom s še neizkoriščenim potencialom za povečevanje tovornega prometa;

Flota

20.   opozarja, da je treba v letu 2007 določiti strožje omejitve Skupnosti za emisije SOx, PM, NOx in CO2, zlasti s spodbujanjem uporabe goriva z majhno vsebnostjo žvepla; poziva Komisijo in države članice, naj za izboljšanje energetske učinkovitosti prevozov po celinskih plovnih poteh zagotovijo spodbude za hitrejšo uvedbo in uporabo okolju prijaznih motorjev z učinkovito porabo goriva;

21.   priznava, da so emisije tesno povezane s kakovostjo goriva, ki ga je mogoče dobiti na trgu; poziva Komisijo, naj takoj ko bo mogoče pripravi predlog, ki bo določil strožje standarde za gorivo za celinsko plovbo;

22.   poziva Komisijo, naj v letu 2007 predloži predlog za Evropski inovacijski sklad za prevoz po celinskih plovnih poteh, ki bo na področjih logistike, tehnologije in okolja financiral nove naložbe, temelječe na povpraševanju in inovativnih zamislih evropskega interesa, ki zahtevajo čezmejno sodelovanje in medobratovalnost; meni, da bi moral sklad, ki je eden glavnih instrumentov akcijskega programa NAIDES, do višine ene tretjine sredstev financirati sektor (obstoječi (Rezervni) sklad za celinske plovne poti, ki ga je ustanovila Uredba (ES) št. 718/1999) v smislu sofinanciranja, drugo tretjino sredstev bi morala prispevati EU, preostalo tretjino pa države članice; nadalje poziva Komisijo, naj v tesnem sodelovanju s sektorjem določi tudi pogoje, pod katerimi bi moral biti ta sklad ustanovljen; poudarja, da bi bilo treba podporo informacijskim pisarnam obravnavati kot eno izmed možnosti;

23.   poudarja potrebo po spodbujanju razvoja čistih in učinkovitih plovil v okviru Sedmega okvirnega programa o raziskavah in razvoju; v povezavi s tem opozarja na razvoj pri gradnji plovil, tudi tistih z omejenim ugrezom, za uporabo na različnih vrstah voda, in ki lahko spodbujajo prevoz po celinskih plovnih poteh tudi na vodah z nizkimi ali spremenljivimi vodostaji, ne da bi s tem poškodovala naravno okolje; v zvezi s tem meni, da bi bilo treba posebno pozornost posvetiti informacijskim in komunikacijskim tehnologijam, obliki in opremi vozil ter njihovi ekološki učinkovitosti;

Zaposlovanje, strokovno znanje in podoba

24.   priznava, da pomanjkanje podjetnikov in osebja postaja težava za sektor prevoza po celinskih plovnih poti, glede na staranje sedanjega osebja in glede na neatraktivnost za novince;

25.   poziva Komisijo in države članice, naj si še nadalje prizadevajo harmonizirati zahteve po številu članov posadke in certifikatih kapitanov in spodbujati medsebojno priznavanje izkazov o usposobljenosti, npr. s pomočjo Evropskega kvalifikacijskega okvira;

26.   poziva Komisijo, rečne komisije in države članice, naj v sodelovanju s sektorjem razvijejo sodobne in tržno usmerjene programe usposabljanja za ta sektor, ob uporabi, kjer je to možno, skupnih standardov usposabljanja ter naj sodelujejo tudi z morskimi programi usposabljanja, kot so "Leadership", da se novince pritegne k delu v mednarodnem okolju in se ponudi privlačne poklicne možnosti;

27.   poudarja pomen izvajanja obstoječe socialne zakonodaje, da se zajamči dobre delovne pogoje;

28.   ugotavlja, da je še vedno pomanjkanje zavedanja o možnostih, ki jih ponuja prevoz blaga po celinskih plovnih poteh, predvsem glede potenciala prilagodljivosti in trajnosti, ki ju ponujajo celinske plovne poti;

29.   priznava, da je treba pojasniti in oglaševati tržno vrednost prevoza po celinskih plovnih poteh in možnosti zanj, da bi bil ta v celoti izrabljen in uspešen; zato poziva k podpori obstoječim uradom za promocijo prevoza po celinskih plovnih poteh in k oblikovanju novih v državah članicah z možnostmi za razvoj prevoza po celinskih plovnih poteh, ki lahko svetujejo in spodbujajo uporabnike prevoznih sredstev, da uporabijo prevoz po celinskih plovnih poteh in za podporo oblastem pri prepoznavanju težav in pri opredeljevanju politik;

30.   predlaga, da bi to evropsko mrežo za spodbujanje prevoza po celinskih plovnih poteh vključili v evropsko mrežo za spodbujanje intermodalnosti, in sicer z uporabo obstoječih struktur in izkušenj, pridobljenih pri spodbujanju drugih načinov prevoza, zlasti v povezavi s spodbujanjem prevoza po morju na kratkih razdaljah na evropski ravni;

31.   poziva države članice in zadevne interesne skupine, da ob pomanjkanju namenskih sredstev Skupnosti poskrbijo za finančno vzdržnost te mreže;

32.   priznava pomen sistema za opazovanje evropskega trga, ki vključuje vse udeležence in ponuja primerljive tržne podatke, zlasti za omogočanje pravočasnih in odgovornih naložbenih odločitev, prepoznavanje prednosti in slabosti ter odkrivanje možnih novih trgov;

Institucionalni okvir

33.   opozarja, da morata biti rast in razcvet prevoza po celinskih plovnih poteh središče bodočih razprav o institucionalnem okviru; v zvezi s tem poudarja, da je pomembno upoštevati obstoječe pristojnosti vseh zadevnih strani, da bi uporabili znanje in izkušnje mednarodnih organizacij in da bi se izognili dodatni birokraciji;

34.   poziva k tesnejšemu in okrepljenemu sodelovanju med rečnimi komisijami in Skupnostjo, da se sestavi memorandum o soglasju, ki bo obsegal vsaj naslednje:

   izvrševanje akcijskega programa NAIADES;
   boljšo izmenjavo pridobljenega znanja in človeških virov na področju prevoza po celinskih plovnih poteh med Skupnostjo, državami članicami in rečnimi komisijami;

o
o   o

35.   naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 90, 2.4.1999, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov