Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0555/2006

Rozpravy :

PV 26/10/2006 - 12.1
CRE 26/10/2006 - 12.1

Hlasování :

PV 26/10/2006 - 13.1

Přijaté texty :


Přijaté texty
PDF 191kWORD 41k
Čtvrtek, 26. října 2006 - Štrasburk
Tibet
P6_TA(2006)0465RC-B6-0555/2006

Usnesení Evropského parlamentu o Tibetu

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá předcházející usnesení o Tibetu a situaci v oblasti lidských práv v Číně,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 7. září 2006 o vztazích mezi EU a Čínou(1),

-   s ohledem na nedostatečný pokrok v dialogu mezi EU a Čínou o lidských právech,

-   s ohledem na základní zásady OSN o užití síly a střelných zbraní úředními osobami prosazujícími zákon, přijaté Osmým Kongresem Organizace spojených národů o prevenci zločinnosti a zacházení s pachateli, který se konal v Havaně, Kuba, ve dnech 27 srpna a 7. září 1990,

-   s ohledem na Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech,

-   s ohledem na úmluvu OSN o právech dítěte,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že dne 30. září 2006 se více než 70 Tibeťanů pokusilo o přechod průsmyku Nangpa pokrytého ledovcem, který se nachází v himálajské části Tibetu přibližně dvě hodiny chůze od nepálských hranic, s cílem požádat v Nepálu o status uprchlíka,

B.   vzhledem k tomu, že v rozporu s mezinárodním právem čínská lidová ozbrojená policie střílela po těchto neozbrojených Tibeťanech, mezi kterými byly i ženy a děti; vzhledem k tomu, že videozáznam a fotografie incidentu dokládají, že se skupina Tibeťanů pohybovala pomalu směrem od čínských ozbrojených sil, které po nich střílely, k čínským jednotkám se nepřiblížila a nepředstavovala pro ně žádnou hrozbu,

C.   vzhledem k tomu, že při střelbě čínské lidové ozbrojené policie byla zabita sedmnáctiletá řádová sestra Kelsang Namtso; vzhledem k tomu, že na základě nepotvrzených zpráv očitých svědků došlo k více než jednomu úmrtí; vzhledem k tomu, že poté, co se skupina Tibeťanů i nadále snažila utéct, byli včetně dětí zajati,

D.   vzhledem k tomu, že čínská státní zpravodajská agentura Sin-chua o incidentu v regionu informovala v tom smyslu, že šlo o "sebeobranu", a to i přesto, že důkazy ve formě videozáznamu a fotografií svědčí o opaku; vzhledem k tomu, že čínské orgány dosud oficiálně nepřipustily, že v oblasti průsmyku Nangpa došlo k incidentu a k zabití osob čínskými ozbrojenými složkami,

E.   vzhledem k tomu, že v zájmu obnovení vzájemné důvěry byly od září 2002 znovu navázány formální vztahy mezi čínskými orgány a zástupci dalajlámy,

F.   vzhledem k tomu, že přes tyto kontakty a význam, který ústřední čínské orgány přikládají těmto setkáním, dochází v posledních letech k častému porušování lidských práv obyvatel Tibetu a zejména tibetských mnichů,

1.   odsuzuje nadměrné používání síly ze strany čínské lidové ozbrojené policie při střelbě na neozbrojené tibetské civilisty, včetně dětí;

2.   důrazně odsuzuje zabití neozbrojené civilní osoby, která je na základě mezinárodního práva považována za dítě, neboť ještě nedosáhla 18 let věku;

3.   vyjadřuje své zděšení nad uvězněním tibetských civilistů, z nichž jde v devíti případech o děti;

4.   naléhavě žádá čínské orgány, aby zaručily, že s Tibeťany zajatými v průběhu tohoto incidentu nebude v zajetí špatně nakládáno a že jsou dodržovány mezinárodní standardy v oblasti lidských práv a humanitárního práva;

5.   naléhavě žádá čínské orgány, aby okamžitě propustily všechny děti zajaté po incidentu;

6.   naléhá na čínské orgány, aby důsledně prošetřily události v průsmyku Nangpa a zajistily, že osoby odpovědné za všechny zločiny, jichž se tam dopustily, budou postaveny před soud;

7.   žádá Radu a Komisi, aby prostřednictvím svých zastoupení v Nepálu podrobně sledovaly situaci Tibeťanů z této skupiny, kteří se dostali do Nepálu, a aby v rámci dialogu o lidských právech mezi EU a Čínou podaly u čínských orgánů důrazný protest v této věci;

8.   vyzývá Radu a Komisi, aby znovu zdůraznily, že k mírnému a trvalému urovnání situace kolem Tibetu může přispět pouze dialog mezi vládou Čínské lidové republiky a zástupci dalajlámy, na němž se obě strany dohodnou;

9.   žádá vládu Čínské lidové republiky, aby pokračovala v dialogu se zástupci dalajlámy za účelem většího respektování náboženských, kulturních, jazykových a politických práv Tibetského autonomního regionu;

10.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, generálnímu tajemníkovi OSN a vládě Čínské lidové republiky.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2006)0346

Právní upozornění - Ochrana soukromí