Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0555/2006

Forhandlinger :

PV 26/10/2006 - 12.1
CRE 26/10/2006 - 12.1

Afstemninger :

PV 26/10/2006 - 13.1

Vedtagne tekster :


Vedtagne tekster
PDF 16kWORD 38k
Torsdag den 26. oktober 2006 - Strasbourg
Tibet
P6_TA(2006)0465RC-B6-0555/2006

Europa-Parlamentets beslutning om Tibet

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om Tibet og menneskerettighedssituationen i Kina,

-   der henviser til sin beslutning af 7. september 2006 om forbindelserne mellem EU og Kina(1),

-   der henviser til de manglende fremskridt i menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina,

-   der henviser til grundprincipper for retshåndhævelsespersonales magtanvendelse og brug af skydevåben, vedtaget på De Forenede Nationers ottende kongres om forebyggelse af forbrydelser og behandling af lovovertrædere i Havana, Cuba, fra den 27. august til den 7. september 1990,

-   der henviser til FN's internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

-   der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.   der henviser til, at over 70 tibetanere den 30. september 2006 forsøgte at krydse det isdækkede Nangpa pas i Himalaya-området i Tibet, ca. to timers gang fra grænsen til Nepal, for at søge om flygtningestatus i Nepal,

B.   der henviser til, at det kinesiske grænsepoliti (PAP) i strid med folkeretten beskød disse ubevæbnede tibetanske civile, herunder kvinder og børn, og at video- og fotooptagelser fra hændelsen viser, at den tibetanske gruppe langsomt bevægede sig bort fra de kinesiske styrker, der beskød dem, ikke nærmede sig de kinesiske styrker eller udgjorde en trussel mod disse,

C.   der henviser til, at Kelsang Namtso, en sytten år gammel nonne, blev dræbt af det kinesiske grænsepoliti under skyderiet, og at mere end en person blev dræbt ifølge ubekræftede øjenvidneberetninger, samt at en gruppe tibetanere, hvoriblandt der var børn, blev arresteret, efter at de fortsatte flugten,

D.   der henviser til, at det statslige kinesiske nyhedsbureau, Xinhua, har berettet om en hændelse i området, hvor kinesiske styrker har måttet handle i "selvforsvar", til trods for at video- og fotooptagelser viser det modsatte; der henviser til, at de kinesiske myndigheder hidtil ikke officielt har anerkendt, at hændelsen i Nangpa passet har fundet sted, eller at nogen personer er blevet dræbt af de kinesiske styrker,

E.   der henviser til, at der siden september 2002 er genetableret formelle kontakter mellem de kinesiske myndigheder og Dalai Lamas repræsentanter for at genoprette den gensidige tillid,

F.   der henviser til, at der trods disse kontakter og den betydning, som de centrale kinesiske myndigheder tillægger disse møder, i de senere år har været hyppige tilfælde af misbrug og krænkelser af menneskerettighederne over for den tibetanske befolkning og navnlig over for tibetanske munke,

1.   fordømmer det kinesiske grænsepolitis overdrevne magtanvendelse ved at beskyde ubevæbnede tibetanske civile, herunder børn;

2.   fordømmer kraftigt drabet på en ubevæbnet civilperson, der, da hun var under atten år gammel, også betragtes som et barn i henhold til folkeretten;

3.   giver udtryk for sin forfærdelse over fængslingen af tibetanske civile, hvoriblandt ni er børn;

4.   henstiller indtrængende til de kinesiske myndigheder at sikre, at de tibetanere, der blev tilbageholdt under hændelsen, ikke mishandles under tilbageholdelsen, og at internationale normer for menneskerettigheder og humanitær ret respekteres;

5.   henstiller indtrængende til de kinesiske myndigheder straks at løslade alle de børn, der blev tilbageholdt efter hændelsen;

6.   henstiller indtrængende til de kinesiske myndigheder at gennemføre en tilbundsgående undersøgelse af begivenhederne i Nangpa passet og sikre, at de ansvarlige for de forbrydelser, der måtte være begået dér, stilles for en domstol;

7.   opfordrer Rådet og Kommissionen til gennem deres repræsentationer i Nepal tæt at følge situationen for de tibetanere fra gruppen, der er nået frem til Nepal, og at gøre kraftig indsigelse over for de kinesiske myndigheder om dette spørgsmål inden for rammerne af menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina;

8.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at gentage deres holdning, nemlig at kun dialog mellem Folkerepublikken Kinas regering og Dalai Lamas repræsentanter kan bidrage til en fredelig og bæredygtig løsning for Tibet, som begge parter kan tilslutte sig;

9.   opfordrer Den Kinesiske Folkerepubliks regering til at fortsætte dialogen med Dalai Lamas repræsentanter for at forbedre respekten for religiøse, kulturelle, sproglige og politiske rettigheder i den autonome region Tibet;

10.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, FN's generalsekretær og Den Kinesiske Folkerepubliks regering.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0346.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik