Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0555/2006

Keskustelut :

PV 26/10/2006 - 12.1
CRE 26/10/2006 - 12.1

Äänestykset :

PV 26/10/2006 - 13.1

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 107kWORD 36k
Torstai 26. lokakuuta 2006 - Strasbourg
Tiibet
P6_TA(2006)0465RC-B6-0555/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma Tiibetistä

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Tiibetistä ja Kiinan ihmisoikeustilanteesta,

–   ottaa huomioon EU:n ja Kiinan suhteista 7. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman(1),

–   ottaa huomioon, että EU:n ja Kiinan välisessä ihmisoikeusvuoropuhelussa ei ole edistytty,

–   ottaa huomioon lainvalvontaviranomaisten voimankäyttöä ja tuliaseiden käyttöä koskevat perusperiaatteet, jotka hyväksyttiin Havannassa, Kuubassa 27.8. – 7.9.1990 pidetyssä kahdeksannessa Yhdistyneiden kansakuntien kongressissa rikollisuuden ennaltaehkäisemisestä ja rikollisten kohtelusta,

–   ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–   ottaa huomioon YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että yli 70 tiibetiläistä pyrki 30. syyskuuta 2006 jäätyneen Nangpan solan yli Himalajan alueella Tiibetissä, suunnilleen kahden tunnin kävelymatkan päässä Nepalin rajasta, hakeakseen turvapaikkaa Nepalista,

B.   ottaa huomioon, että Kiinan kansan aseistettu poliisi avasi kansainvälisen oikeuden periaatteiden vastaisesti tulen kyseisiä aseettomia tiibetiläissiviilejä vastaan, joiden joukossa oli myös naisia ja lapsia; ottaa huomioon, että tapauksesta otetut videot ja valokuvat todistavat, että tiibetiläisryhmä oli hitaasti liikkumassa poispäin sitä tulittaneista kiinalaisjoukoista, se ei lähestynyt kiinalaisjoukkoja eikä muodostanut niille minkäänlaista uhkaa,

C.   ottaa huomioon, että 17-vuotias nunna Kelsang Namtso kuoli ammuskelussa Kiinan kansan aseistetun poliisin luoteihin; ottaa huomioon, että vahvistamattomien silminnäkijäkertomusten mukaan kuolleita oli enemmän kuin yksi; ottaa huomioon, että ryhmä tiibetiläisiä, joukossa myös lapsia, pidätettiin heidän jatkettuaan pakoaan,

D.   ottaa huomioon, että Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua on alueella sattuneesta tapauksesta raportoidessaan luonnehtinut sitä "itsepuolustukseksi" huolimatta päinvastaista todistavasta video- ja valokuvamateriaalista; ottaa huomioon, että Kiinan viranomaiset eivät tähän mennessä ole virallisesti tunnustaneet Nangpan solan tapahtumia tai sitä, että kiinalaisjoukot olisivat tappaneet ketään,

E.   ottaa huomioon, että Kiinan viranomaisten ja Dalai-laman edustajien välillä on syyskuusta 2002 lähtien ollut jälleen virallisia yhteydenottoja, joilla pyritään palauttamaan keskinäinen luottamus,

F.   ottaa huomioon, että huolimatta näistä yhteyksistä ja siitä, että Kiinan keskusvalta pitää tapaamisia tärkeinä, tiibetiläisväestön ja etenkin tiibetiläismunkkien ihmisoikeuksia on viime vuosina toistuvasti loukattu,

1.   tuomitsee Kiinan kansan aseistetun poliisin kohtuuttoman voimankäytön sen tulitettua aseettomia tiibetiläissiviilejä, joiden joukossa oli myös lapsia;

2.   tuomitsee voimakkaasti aseettoman siviilin tappamisen ja muistuttaa, että alle 18-vuotiaana hän oli kansainvälisen oikeuden mukaan vielä lapsi;

3.   on järkyttynyt tiibetiläissiviilien, muun muassa yhdeksän lapsen, vangitsemisesta;

4.   kehottaa Kiinan viranomaisia takaamaan, että tapauksen aikana pidätettyjä tiibetiläisiä ei kohdella huonosti pidätysaikana ja että ihmisoikeuksia ja humanitaarista oikeutta koskevia kansainvälisiä normeja noudatetaan;

5.   kehottaa Kiinan viranomaisia vapauttamaan välittömästi kaikki tapauksen johdosta pidätetyt lapset;

6.   kehottaa Kiinan viranomaisia tutkimaan Nangpan solan tapahtumat perinpohjaisesti ja varmistamaan, että siellä mahdollisesti rikoksiin syyllistyneet tuodaan oikeuden eteen;

7.   pyytää neuvostoa ja komissiota seuraamaan Nepalin edustustojensa välityksellä tiiviisti niiden tiibetiläisten tilannetta, jotka tästä ryhmästä onnistuivat pääsemään Nepaliin, ja ottamaan kysymyksen tiukasti esiin Kiinan viranomaisten kanssa EU:n ja Kiinan välisen ihmisoikeusvuoropuhelun yhteydessä;

8.   pyytää neuvostoa ja komissiota toistamaan kantansa, jonka mukaan ainoastaan Kiinan kansantasavallan hallituksen ja Dalai-laman edustajien välinen vuoropuhelu voi edistää molempien osapuolten hyväksymän rauhanomaisen ja pysyvän ratkaisun saamista Tiibetin kysymykseen;

9.   pyytää Kiinan kansantasavallan hallitusta jatkamaan vuoropuhelua Dalai-laman edustajien kanssa, jotta uskonnollisia, sivistyksellisiä, kielellisiä ja poliittisia oikeuksia kunnioitettaisiin paremmin Tiibetin autonomisella alueella;

10.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, YK:n pääsihteerille ja Kiinan kansantasavallan hallitukselle.

(1) Hyväksytyt tekstit P6_TA(2006)0346.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö