Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0555/2006

Debaty :

PV 26/10/2006 - 12.1
CRE 26/10/2006 - 12.1

Głosowanie :

PV 26/10/2006 - 13.1

Teksty przyjęte :


Teksty przyjęte
PDF 184kWORD 38k
Czwartek, 26 października 2006 r. - Strasburg
Tybet
P6_TA(2006)0465RC-B6-0555/2006

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Tybetu

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Tybetu oraz w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Chinach,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 września 2006 r. w sprawie stosunków pomiędzy Unią Europejską a Chinami(1),

–   uwzględniając brak postępów w dialogu między UE a Chinami w sprawie praw człowieka,

–   uwzględniając Podstawowe zasady użycia siły oraz broni palnej przez funkcjonariuszy porządku prawnego, przyjęte przez ósmy Kongres Narodów Zjednoczonych w sprawie zapobiegania przestępczości i postępowania ze sprawcami przestępstw, który miał miejsce w Hawanie na Kubie w dniach 27 sierpnia do 7 września w 1990 r.,

–   uwzględniając Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ;

–   uwzględniając Konwencję praw dziecka ONZ,

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że w dniu 30 września 2006 r. ponad 70 Tybetańczyków, próbując dotrzeć do Nepalu, by uzyskać tam status uchodźcy, usiłowało pokonać pokrytą lodowcem himalajską przełęcz Nangpa w Tybecie, w odległości około 2 godzin marszu od granicy z Nepalem,

B.   mając na uwadze, że wbrew prawu międzynarodowemu siły chińskiej ludowej policji zbrojnej (PAP) ostrzelały tych nieuzbrojonych cywili tybetańskich, wśród których były kobiety i dzieci; mając na uwadze, że dowody w postaci nagrania wideo i zdjęć incydentu pokazują, że grupa Tybetańczyków oddalała się w wolnym tempie od strzelających do niej sił chińskich, nie zbliżała się do sił chińskich, ani nie stanowiła dla nich zagrożenia,

C.   mając na uwadze, że w wyniku ostrzału przez siły chińskiej ludowej policji zbrojnej (PAP) zginęła siedemnastoletnia mniszka Kelsang Namtso; mając na uwadze, że według niepotwierdzonych doniesień naocznych świadków zginęło więcej niż jedna osoba; mając na uwadze, że aresztowano grupę Tybetańczyków, w tym również dzieci, którzy kontynuowali ucieczkę,

D.   mając na uwadze, że chińska państwowa agencja informacyjna Xinhua przedstawiła incydent w regionie jako "samoobronę", mimo dowodów w postaci nagrania wideo i zdjęć zaprzeczających temu oświadczeniu; mając na uwadze, że do tej pory władze chińskie oficjalnie nie przyznały, że na przełęczy Nangpa miał miejsce incydent ani że ktokolwiek zginął zabity przez siły chińskie,

E.   mając na uwadze, że we wrześniu 2002 r. ponownie nawiązano formalne kontakty między władzami chińskimi i przedstawicielami Dalajlamy w celu przywrócenia wzajemnego zaufania,

F.   mając na uwadze, że pomimo tych kontaktów i znaczenia nadawanego tym spotkaniom przez centralne władze chińskie w ciągu ostatnich lat często miały miejsce przypadki naruszania i łamania praw człowieka wobec ludności tybetańskiej, a w szczególności wobec mnichów tybetańskich,

1.   potępia nadużycie siły przez siły chińskiej ludowej policji zbrojnej (PAP) w postaci ostrzelania nieuzbrojonych cywili tybetańskich, wśród których były dzieci;

2.   zdecydowanie potępia zabicie nieuzbrojonej osoby cywilnej, która jako osoba poniżej 18 roku życia w prawie międzynarodowym uznawana jest również za dziecko;

3.   wyraża głęboki niepokój z powodu uwięzienia cywili tybetańskich, z których 9 stanowią dzieci;

4.   wzywa władze chińskie do zapewnienia, że Tybetańczycy zatrzymani podczas incydentu nie będą maltretowani podczas pobytu w więzieniu oraz do poszanowania międzynarodowych standardów praw człowieka i prawa humanitarnego;

5.   wzywa władze chińskie do natychmiastowego uwolnienia wszystkich dzieci zatrzymanych po incydencie;

6.   wzywa władze chińskie do przeprowadzenia pełnego dochodzenia w sprawie wydarzeń na przełęczy Nangpa oraz zapewnienia, że winni przestępstw tam popełnionych pociągnięci zostaną do odpowiedzialności;

7.   wzywa Radę i Komisję, aby poprzez swoje przedstawicielstwa w Nepalu pilnie śledziły sytuację tych Tybetańczyków z grupy uchodźców, którym udało się dotrzeć do Nepalu oraz aby w ramach dialogu między UE a Chinami dotyczącego praw człowieka zajęły w tej sprawie zdecydowane stanowisko wobec władz chińskich;

8.   wzywa Radę i Komisję do potwierdzenia stanowiska, że tylko na drodze dialogu między rządem Chińskiej Republiki Ludowej i przedstawicielami Dalajlamy można doprowadzić do pokojowego i trwałego rozstrzygnięcia kwestii Tybetu, na które zgodzą się obie strony;

9.  wzywa rząd Chińskiej Republiki Ludowej do kontynuowania dialogu z przedstawicielami Dalajlamy w celu poprawy poszanowania praw religijnych, kulturowych, językowych i politycznych w Tybetańskim Regionie Autonomicznym;

10.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Sekretarzowi Generalnemu ONZ oraz rządowi Chińskiej Republiki Ludowej.

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0346.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności