Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0554/2006

Debatai :

PV 26/10/2006 - 12.2
CRE 26/10/2006 - 12.2

Balsavimas :

PV 26/10/2006 - 13.2

Priimti tekstai :


Priimti tekstai
PDF 196kWORD 39k
Ketvirtadienis, 2006 m. spalio 26 d. - Strasbūras
Ríos Montt byla
P6_TA(2006)0466RC-B6-0554/2006

Europos Parlamento rezoliucija dėl Ríos Montt bylos

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo 2000 m. gegužės 18 d.(1), 2001 m. birželio 14 d.(2), 2002 m. balandžio 11 d.(3), 2003 m. balandžio 10 d.(4) ir 2005 m. liepos 7 d.(5) rezoliucijas dėl Gvatemalos,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinio Baudžiamojo Teismo statutą, Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį ir baudimą bei Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją,

–   atsižvelgdamas į savo tvirtą ir nuolatinį įsipareigojimą užtikrinti, kad Gvatemaloje būtų laikomasi taikos susitarimų ir gerbiamos žmogaus teisės,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį straipsnį,

A.   atsižvelgdamas į įtariamus nusikaltimus prieš žmoniją ir genocidą karinio konflikto Gvatemaloje metu, kai 83 proc. nukentėjusių buvo majų etninei grupei priklausantys asmenys, 200 000 žmonių buvo nužudyta, o 45 000 buvo priversti bėgti, 10 proc. gyventojų buvo perkelta ir ištisos vietinės bendruomenės buvo išnaikintos; kadangi Europos Parlamentas palaipsniui pripažino, kad tokie nusikaltimai negali likti nenubausti,

B.   kadangi šių nusikaltimų organizavimu ir vykdymu kaltinami asmenys niekada nestojo prieš teismą ir kai kurie iš jų vis dar eina aukštas politines pareigas,

C.   kadangi 2006 m. gruodžio mėn. bus minimas taikos susitarimo dešimtmetis, nors Pasaulio susitarimas dėl žmogaus teisių vis dar neįgyvendintas: aukos negavo jokios reparacijos – nei simbolinės, nei materialinės kompensacijos, nusikaltimų vykdytojai neatsiprašė viešai, iki šiol nežinoma daugumos dingusių žmonių buvimo vieta,

D.   kadangi 2006 m. liepos 7 d. Ispanijos Nacionalinio teismo (isp. Audiencia Nacional) teisėjas išdavė tarptautinį septynių buvusių Gvatemalos diktatorių ir karinių pareigūnų, kaltinamų genocidu, kankinimais ir nelegaliu sulaikymu, arešto orderį,

E.   kadangi, prieš išduodamas arešto orderį, teisėjas nuvyko į Gvatemalą atlikti tyrimų, bet nesugebėjo jų atlikti dėl kaltinamuosius ginančių advokatų apeliacijų Gvatemalos Konstituciniam teismui ir į teismą dėl jurisdikcijos kolizijos sprendimo,

1.   ragina Gvatemalos įstaigas visapusiškai bendradarbiauti ir dėti visas įmanomas pastangas siekiant atskleisti žmogaus teisių pažeidimus ir užtikrinti, kad atsakingi asmenys būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir kad tardymo rezultatai būtų viešai paskelbti, kaip reikalaujama 2006 m. liepos 7 d. Ispanijos Nacionalinio teismo išduotame arešto orderyje, pagal kurį turi būti suimami genocidu, kankinimais, terorizmu ir nelegaliais sulaikymais kaltinami asmenys: José Efraín Ríos Montt, Oscar Humberto Mejía Víctores, Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, Germán Chupina Barahona, Pedro García Arredondo, Benedicto Lucas García ir Donaldo Álvarez Ruiz;

2.   prašo, kad susijusios vyriausybės ir susijusių bankinių įstaigų vadovybė bendradarbiautų, padėtų areštuoti kaltinamųjų turtą, siekiant užtikrinti, kad jie vykdytų savo civilines ir finansines pareigas;

3.   ragina Interpolą ir Europolą tuo atveju, jei bus pateiktas atitinkamų įstaigų prašymas, suteikti ekstradicijai reikalingas priemones;

4.   pakartoja savo įsipareigojimą užtikrinti, kad kaltinamieji neliktų nenubausti;

5.   džiaugiasi pažanga, kuri buvo pasiekta taikant universalios jurisdikcijos principą nusikaltimų prieš žmoniją, genocido ir kankinimų atvejais;

6.   mano, kad teismo procesas turi būti sėkmingai užbaigtas, kad tokios tvarkos turi būti laikomasi panašiomis aplinkybėmis, kai teisiami diktatoriai ir asmenys, atsakingi už masinius žmogaus teisių pažeidimus;

7.   pareiškia savo paramą Gvatemalos žmonėms ir valdžiai, jiems tęsiant teisinės valstybės įtvirtinimo procesą ir skatinant ekonominę, socialinę ir politinę raidą, nes tai padės užtikrinti taiką ir nacionalinį susitaikymą;

8.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Gvatemalos vyriausybei, Centrinės Amerikos šalių vyriausybėms, Jungtinių Valstijų vyriausybei ir Centrinės Amerikos Parlamentui.

(1) OL C 59, 2001 2 23, p. 286.
(2) OL C 53 E, 2002 2 28, p. 403.
(3) OL C 127 E, 2003 5 29, p. 688.
(4) OL C 64 E, 2004 3 12, p. 609.
(5) OL C 157 E, 2006 7 6, p. 494.

Teisinė informacija - Privatumo politika