Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/0172(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0377/2006

Předložené texty :

A6-0377/2006

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/11/2006 - 9.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0468

Přijaté texty
PDF 200kWORD 35k
Úterý, 14. listopadu 2006 - Štrasburk
Režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) *
P6_TA(2006)0468A6-0377/2006

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (KOM(2006)0500 – C6-0335/2006 – 2006/0172(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2006)0500)(1),

-   s ohledem na články 36 a 37 Smlouvy o ES, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0335/2006),

-   s ohledem na článek 51 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0377/2006),

1.   schvaluje návrh Komise;

2.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

4.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

Právní upozornění - Ochrana soukromí