Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0172(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0377/2006

Ingivna texter :

A6-0377/2006

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/11/2006 - 9.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0468

Antagna texter
PDF 195kWORD 36k
Tisdagen den 14 november 2006 - Strasbourg
System för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) *
P6_TA(2006)0468A6-0377/2006

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring och rättelse av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (KOM(2006)0500 – C6-0335/2006 – 2006/0172(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2006)0500)(1),

–   med beaktande av artiklarna 36 och 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6-0335/2006),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-0377/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy