Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0061(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0339/2006

Ingivna texter :

A6-0339/2006

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/11/2006 - 9.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0470

Antagna texter
PDF 192kWORD 36k
Tisdagen den 14 november 2006 - Strasbourg
Avtal mellan EG och Förenta staterna inom området för högre utbildning och yrkesinriktad utbildning *
P6_TA(2006)0470A6-0339/2006

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om förlängning av samarbetsprogrammet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater inom högre utbildning och yrkesinriktad utbildning (KOM(2006)0180 – C6-0174/2006 – 2006/0061(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2006)0180)(1),

–   med beaktande av artikel 300.2 första stycket och artiklarna 149 och 150 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0174/2006),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning (A6-0339/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Amerikas förenta staters regering parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy