Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/0113(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0336/2006

Předložené texty :

A6-0336/2006

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/11/2006 - 9.7

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0474

Přijaté texty
PDF 200kWORD 34k
Úterý, 14. listopadu 2006 - Štrasburk
Změna Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí *
P6_TA(2006)0474A6-0336/2006

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření změny Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí jménem Evropského společenství (KOM(2006)0338 – C6-0276/2006 – 2006/0113(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2006)0338)(1),

-   s ohledem na čl. 175 odst. 1 a čl. 300 odst. 2 první pododstavec Smlouvy o ES,

-   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C6-0276/2006),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 12. května 2005 o strategii EU pro konferenci o Aarhuské úmluvě v Almaty(2),

-   s ohledem na druhé zasedání smluvních stran (MOP-2) Aarhuské úmluvy, které proběhlo ve dnech 25. až 27. května 2005 v Almaty v Kazachstánu,

-   s ohledem na článek 51 a čl. 83 odst. 7 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a na stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0336/2006),

1.   schvaluje uzavření změny;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
(2) Úř. věst. C 92 E, 20.4.2006, s. 383.

Právní upozornění - Ochrana soukromí