Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0113(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0336/2006

Esitatud tekstid :

A6-0336/2006

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/11/2006 - 9.7

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0474

Vastuvõetud tekstid
PDF 188kWORD 30k
Teisipäev, 14. november 2006 - Strasbourg
Keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni muudatus*
P6_TA(2006)0474A6-0336/2006

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni muudatuse kohta Euroopa Ühenduse nimel (KOM(2006)0338 – C6-0276/2006 – 2006/0113(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2006)0338)(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 175 lõiget 1 ja artikli 300 lõike 2 esimest lõiku;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0276/2006);

–   võttes arvesse oma 12. mai 2005. aasta resolutsiooni ELi strateegia kohta Almatõs toimuval Århusi konventsiooni konverentsil(2);

–   võttes arvesse Århusi konventsiooni osapoolte teist kohtumist (MOP2) Almatõs, Kasahstanis, 25.–27. mail 2005;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A6-0336/2006),

1.   kiidab muudatuse tegemise heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELTs seni avaldamata.
(2) ELT C 92 E, 20.4.2006, lk 383.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika