Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0113(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0336/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0336/2006

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/11/2006 - 9.7

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0474

Hyväksytyt tekstit
PDF 187kWORD 31k
Tiistai 14. marraskuuta 2006 - Strasbourg
Tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskeva yleisopimus *
P6_TA(2006)0474A6-0336/2006

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi muutoksen tekemisestä yhteisön puolesta tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevaan yleissopimukseen (KOM(2006)0338 – C6-0276/2006 – 2006/0113(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2006)0338)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohdan ja 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0276/2006),

–   ottaa huomioon 12. toukokuuta 2005 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin tavoitteista Almatyssa pidettävässä Århusin yleissopimusta käsittelevässä konferenssissa(2),

–   ottaa huomioon Århusin yleissopimuksen toisen osapuolten kokouksen (MOP-2) Almatyssa, Kazakstanissa 25.–27. toukokuuta 2005,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0336/2006),

1.   hyväksyy muutoksen tekemisen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
(2) EUVL C 92 E, 20.4.2006, s. 383.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö