Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0113(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0336/2006

Teksty złożone :

A6-0336/2006

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/11/2006 - 9.7

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0474

Teksty przyjęte
PDF 202kWORD 33k
Wtorek, 14 listopada 2006 r. - Strasburg
Poprawka do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska *
P6_TA(2006)0474A6-0336/2006

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej poprawki do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (COM(2006)0338 – C6-0276/2006 –2006/0113(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2006)0338)(1),

–   uwzględniając art. 175 ust. 1 i art. 300 ust. 2 akapit pierwszy Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0276/2006),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie strategii UE na konferencję w Ałmaty dotyczącą Konwencji z Aarhus(2),

–   uwzględniając drugie spotkanie Stron (MOP-2) Konwencji z Aarhus, które odbyło się w Ałmaty w Kazachstanie w dniach 25-27 maja 2005 r.,

–   uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwość i Spraw Wewnętrznych (A6-0336/2006),

1.   zatwierdza zawarcie poprawki;

2.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
(2) Dz.U. C 92 E z 20.4.2006, str. 383.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności