Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2006/0021(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0361/2006

Előterjesztett szövegek :

A6-0361/2006

Viták :

Szavazatok :

PV 14/11/2006 - 9.8

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2006)0475

Elfogadott szövegek
PDF 297kWORD 51k
2006. november 14., Kedd - Strasbourg
A harmadik országból beutazó személyek által importált áruk után fizetendő hozzáadottérték-adó és jövedéki adó alóli mentesítés *
P6_TA(2006)0475A6-0361/2006

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a harmadik országból beutazó személyek által importált áruk után fizetendő hozzáadottérték-adó és jövedéki adó alóli mentesítésről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2006)0076 – C6-0078/2006 – 2006/0021(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0076)(1),

–   tekintettel az EK-Szerződés 93. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0078/2006),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0361/2006),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése alapján;

3.   felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.   felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   A Parlament módosításai
Módosítás: 1
3. cikk 1a) pont (új)
1a) "tengeri kompok vagy utasszállító hajók utasai": menetrendszerű tengeri kompokon, hajójáratokon vagy körutazást végző hajókon legalább 50 kilométeres távolságot megtevő utasok;
Módosítás: 2
8. cikk (1) bekezdés első albekezdés
(1)  A tagállamok mentesítik HÉA és jövedéki adó alól azon termékek behozatalát, amelyek összértéke nem haladja meg személyenként a 220 eurót; ez alól kivételt képeznek a 3. szakaszban felsorolt termékek.
(1)  A tagállamok mentesítik HÉA és jövedéki adó alól azon termékek behozatalát, amelyek összértéke nem haladja meg személyenként a 330 EUR-t; ez alól kivételt képeznek a 3. szakaszban felsorolt termékek.
Módosítás: 3
8. cikk (1) bekezdés második albekezdés
Légi utasok esetében az (1) bekezdésben meghatározott értékhatár 500 euró.
Légi utasok, tengeri kompok vagy körutazást végző hajók utasai esetében az (1) bekezdésben meghatározott értékhatár 1000 EUR.
Módosítás: 4
8. cikk (2) bekezdés
(2)  A tagállamok a 15 év alatti utasok esetében az értékhatárt a közlekedési eszköztől függetlenül alacsonyabb összegben is meghatározhatják. Az értékhatár azonban nem lehet 110 eurónál alacsonyabb.
(2)  A tagállamok a 16 év alatti utasok esetében az értékhatárt a közlekedési eszköztől függetlenül alacsonyabb összegben is meghatározhatják. Az értékhatár azonban nem lehet 110 EUR-nál alacsonyabb.
Módosítás: 5
9. cikk (2) bekezdés
(2)  A tagállamok különbséget tehetnek a légi utasok és egyéb utasok között azzal hogy, az (1) bekezdésben meghatározott alacsonyabb mennyiségi korlátokat kizárólag nem légi utasok esetében alkalmazzák.
(2)  A tagállamok különbséget tehetnek a légi utasok vagy tengeri kompok vagy körutazást végző hajók utasai és egyéb utasok között azzal hogy, az (1) bekezdésben meghatározott alacsonyabb mennyiségi korlátokat kizárólag nem légi utasok vagy tengeri kompok vagy körutazást végző hajók utasai esetében alkalmazzák.
Módosítás: 6
10. cikk (3) bekezdés
(3)  Az (1) bekezdésben engedélyezett mentességen felül a tagállamok összesen 4 liter csendes bort és 16 liter sört mentesítenek a HÉA és a jövedéki adó alól.
(3)  Az (1) bekezdésben engedélyezett mentességen felül a tagállamok összesen 8 liter csendes bort és 16 liter sört mentesítenek a HÉA és a jövedéki adó alól.
Módosítás: 7
11. cikk
A 9. és a 10. cikkben foglalt mentességek nem alkalmazhatók 17 éven aluli utasok esetében.
A 9. és a 10. cikkben foglalt mentességek nem alkalmazhatók 18 éven aluli utasok esetében.
Módosítás: 8
12. cikk
A tagállamok mentesítik mindenfajta motoros jármű esetében a HÉA és a jövedéki adó alól az üzemanyagtartályban található üzemanyagot, illetve a 10 litert meg nem haladó mennyiségű, hordozható tartályban szállított üzemanyagot az üzemanyag birtoklását és szállítását szabályozó nemzeti rendelkezések sérelme nélkül.
A tagállamok mentesítik a HÉA és a jövedéki adó alól a motoros járműben szállított, 10 litert meg nem haladó mennyiségű, hordozható tartályban szállított üzemanyagot az üzemanyag birtoklását és szállítását szabályozó nemzeti rendelkezések sérelme nélkül. A tagállamoknak ugyanakkor joguk van arra, hogy ellenőrizzék a határmenti régiókban az adófizetés elkerülése céljából megjelenő üzemanyag-turizmus arányát, és intézkedéseket hozzanak ellene.
Módosítás: 9
14. cikk (1) bekezdés a) pont
a) határövezetben élő személyek;
törölve
Módosítás: 10
16. cikk (3a) bekezdés (új)
(3a) Amennyiben a Tanács egyhangúan másként nem határoz, a 8. cikk (1) és (2) bekezdésében említett összeghatárokat legalább ötévente korrigálják legalább a fogyasztói árak harmonizált indexe vagy az EU 25 tagállamának Eurostat által kiszámított átlagos inflációs rátája közül a magasabbal.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat