Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/0021(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0361/2006

Iesniegtie teksti :

A6-0361/2006

Debates :

Balsojumi :

PV 14/11/2006 - 9.8

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2006)0475

Pieņemtie teksti
PDF 358kWORD 53k
Otrdiena, 2006. gada 14. novembris - Strasbūra
Atbrīvojums no pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa precēm, kuras ieved personas, kas ieceļo no trešām valstīm *
P6_TA(2006)0475A6-0361/2006

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai par atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa precēm, kuras ieved personas, kas ieceļo no trešām valstīm (COM(2006)0076 – C6-0078/2006 – 2006/0021(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2006)0076)(1),

–   ņemot vērā EK līguma 93. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0078/2006),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A6-0361/2006),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
3. panta 1.a punkts (jauns)
(1a) "jūras prāmju un kruīza kuģu pasažieri" ir pasažieri, kuru ceļojuma attālums ar regulāri kursējošiem jūras prāmjiem, laineriem vai kruīza kuģiem ir vismaz 50 kilometri;
Grozījums Nr. 2
8. panta 1. punkta 1. daļa
1.  Dalībvalstis atbrīvo no PVN un akcīzes nodokļa tādu preču ievešanu, izņemot 3. iedaļā minētās preces, kuru kopējā vērtība nepārsniedz EUR 220 vienai personai.
1.  Dalībvalstis atbrīvo no PVN un akcīzes nodokļa tādu preču ievešanu, izņemot 3. iedaļā minētās preces, kuru kopējā vērtība nepārsniedz EUR 330 vienai personai.
Grozījums Nr. 3
8. panta 1. punkta 2. daļa
Attiecībā uz ceļotājiem, kas ceļo ar gaisa transportu, pirmajā daļā norādītais monetārais robežlielums ir EUR 500.
Attiecībā uz ceļotājiem, kas ceļo ar gaisa transportu vai jūras prāmjiem vai kruīza kuģiem, pirmajā daļā norādītais monetārais robežlielums ir EUR 1000.
Grozījums Nr. 4
8. panta 2. punkts
2.  Dalībvalstis var samazināt monetāro robežlielumu ceļotājiem, kas jaunāki par piecpadsmit gadiem, neatkarīgi no transporta līdzekļa. Tomēr šis robežlielums nevar būt mazāks par EUR 110.
2.  Dalībvalstis var samazināt monetāro robežlielumu ceļotājiem, kas jaunāki par sešpadsmit gadiem, neatkarīgi no transporta līdzekļa. Tomēr šis robežlielums nevar būt mazāks par EUR 110.
Grozījums Nr. 5
9. panta 2. punkts
2.  Dalībvalstis var izvēlēties ieviest atšķirības starp ceļotājiem, kas ceļo ar gaisa transportu, un citiem ceļotājiem, piemērojot 1. punktā minētos minimālos daudzuma ierobežojumus tikai attiecībā uz ceļotājiem, kas neceļo ar gaisa transportu.
2.  Dalībvalstis var izvēlēties ieviest atšķirības starp ceļotājiem, kas ceļo ar gaisa transportu, vai jūras prāmju vai kruīza kuģu pasažieriem, un citiem ceļotājiem, piemērojot 1. punktā minētos minimālos daudzuma ierobežojumus tikai attiecībā uz ceļotājiem, kas neceļo ar gaisa transportu vai jūras prāmju vai kruīza kuģu pasažieriem.
Grozījums Nr. 6
10. panta 3. punkts
3.  Papildus 1. punktā minētajiem atbrīvojumiem dalībvalstis var atbrīvot no PVN un akcīzes nodokļa kopumā 4 litrus negāzēta vīna un 16 litrus alus.
3.  Papildus 1. punktā minētajiem atbrīvojumiem dalībvalstis var atbrīvot no PVN un akcīzes nodokļa kopumā 8 litrus negāzēta vīna un 16 litrus alus.
Grozījums Nr. 7
11. pants
Direktīvas 9. un 10. pantā paredzētos atbrīvojumus neattiecina uz ceļotājiem, kas jaunāki par 17 gadiem.
9. un 10. pantā paredzētos atbrīvojumus neattiecina uz ceļotājiem, kas jaunāki par astoņpadsmit gadiem.
Grozījums Nr. 8
12. pants
Dalībvalstis atbrīvo no PVN un akcīzes nodokļa tvertnē pildītu degvielu un degvielu pārnēsājamos konteineros, kuras daudzums nepārsniedz 10 litrus, attiecībā uz visiem motorizētajiem transporta līdzekļiem, neierobežojot valsts noteikumus, kas reglamentē degvielas piederību un transportu.
Dalībvalstis atbrīvo no PVN un akcīzes nodokļa degvielu pārnēsājamos konteineros, kuru transportē mehāniskos transportlīdzekļos un kuras daudzums nepārsniedz 10 litrus, neierobežojot valsts noteikumus, kas reglamentē degvielas piederību un transportu. Tomēr dalībvalstis ir tiesīgas kontrolēt apmērus, ko sasniedz degvielas tūrisms ar mērķi izvairīties no nodokļiem to pierobežu rajonos, kā arī veikt pasākumus pret to.
Grozījums Nr. 9
14. panta 1. punkta a) apakšpunkts
(a) personām, kas dzīvo pierobežas zonā;
svītrots
Grozījums Nr. 10
16. panta 3.a punkts (jauns)
3.a Monetāros robežlielumus, kas noteikti 8. panta 1. un 2. punktā, pārskata vismaz reizi piecos gados, un pārskatītais apjoms nedrīkst būt zemāks par patērētāju cenu saskaņoto indeksu vai Eurostat oficiālajiem datiem par dalībvalstu vidējo inflācijas līmeni neatkarīgi no tā, kurš no abiem minētajiem rādītājiem ir lielāks, ja vien Padome vienprātīgi nenolemj savādāk.

(1) OV vēl nav publicēts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika