Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/0102(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0374/2006

Předložené texty :

A6-0374/2006

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/11/2006 - 9.9

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0476

Přijaté texty
PDF 343kWORD 45k
Úterý, 14. listopadu 2006 - Štrasburk
Třetí příspěvek Společenství pro Fond pro kryt reaktoru v Černobylu *
P6_TA(2006)0476A6-0374/2006

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady o první splátce třetího příspěvku Společenství do Evropské banky pro obnovu o rozvoj ve prospěch Fondu pro kryt reaktoru v Černobylu (KOM(2006)0305 – C6-0251/2006 – 2006/0102(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2006)0305)(1),

-   s ohledem na článek 203 Smlouvy o Euratomu,

-   s ohledem na článek 308 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala Parlament (C6-0251/2006),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0374/2006),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES a čl. 119 odst. 2 Smlouvy Euratom změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít úmysl odchýlit se od textu schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
Čl. 1 odst. 2
Rozpočtové položky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního výhledu.
Rozpočtové položky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního výhledu. Příspěvek se uhradí z dostupných prostředků ročního rozpočtu.
Pozměňovací návrh 2
Čl. 2 odst. 1 druhý pododstavec
Komise předá Účetnímu dvoru všechny relevantní informace a vyžádá si od EBRD všechny doplňující informace, které může Účetní dvůr požadovat, pokud jde o aspekty fungování Fondu pro kryt reaktoru v Černobylu související s příspěvkem Společenství.
Komise předá rozpočtovému orgánu a Účetnímu dvoru všechny relevantní informace a poskytne všechny doplňující informace, které mohou požadovat, pokud jde o aspekty fungování Fondu pro kryt reaktoru v Černobylu související s příspěvkem Společenství.

(1) Dosud nezveřejněn v Úředním věstníku.

Právní upozornění - Ochrana soukromí