Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0102(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0374/2006

Esitatud tekstid :

A6-0374/2006

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/11/2006 - 9.9

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0476

Vastuvõetud tekstid
PDF 195kWORD 39k
Teisipäev, 14. november 2006 - Strasbourg
Ühenduse kolmas panus Tšernobõli Fondi *
P6_TA(2006)0476A6-0374/2006

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanka Tšernobõli Fondi makstava ühenduse kolmanda panuse esimese osamakse kohta (KOM(2006)0305 – C6-0251/2006 – 2006/0102(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2006)0305)(1);

–   võttes arvesse Euratomi asutamislepingu artiklit 203;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 308, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0251/2006);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A6-0374/2006),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2 ja Euratomi asutamislepingu artikli 119 teist lõiku;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 1
Artikli 1 teine lõik
Eelarvepädevad institutsioonid kinnitavad eraldised finantsraamistiku piires.
Eelarvepädevad institutsioonid kinnitavad eraldised finantsraamistiku piires. Panust rahastatakse olemasolevatest iga-aastastest eelarveeraldistest.
Muudatusettepanek 2
Artikli 2 lõike 1 teine lõik
Komisjon edastab kogu asjaomase teabe kontrollikojale ja küsib EBRDlt täiendavat teavet, mida kontrollikojal võib vaja olla seoses Tšernobõli Fondi toimimisega ühenduse panuse osas.
Komisjon edastab kogu asjaomase teabe eelarvepädevatele institutsioonidele ja kontrollikojale ja edastab neile täiendavat teavet, mida neil võib vaja olla seoses Tšernobõli Fondi toimimisega ühenduse panuse osas.

(1) ELTs seni avaldamata.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika