Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0102(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0374/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0374/2006

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/11/2006 - 9.9

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0476

Hyväksytyt tekstit
PDF 190kWORD 40k
Tiistai 14. marraskuuta 2006 - Strasbourg
Yhteisön kolmas rahoitusosuus Tšernobylin reaktorisuojarahastoon *
P6_TA(2006)0476A6-0374/2006

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankille Tšernobylin reaktorisuojarahastoon suoritettavasta Euroopan yhteisön kolmannen rahoitusosuuden ensimmäisestä erästä (KOM(2006)0305 – C6-0251/2006 – 2006/0102(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0305)(1),

–   ottaa huomioon Euratomin perustamissopimuksen 203 artiklan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 308 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0251/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A6-0374/2006),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan ja Euratomin perustamissopimuksen 119 artiklan toisen kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
1 artiklan 2 kohta
Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoitusnäkymien rajoissa.
Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoitusnäkymien rajoissa. Rahoitusosuus rahoitetaan käytettävissä olevien vuosittaisten talousarviomäärärahojen puitteissa.
Tarkistus 2
2 artiklan 1 kohdan 2 alakohta
Komissio toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle kaikki asiaa koskevat tiedot ja pyytää EBRD:ltä tilintarkastustuomioistuimen mahdollisesti haluamat lisätiedot Tšernobylin reaktorisuojarahaston toiminnasta siltä osin kuin se liittyy yhteisön rahoitusosuuteen.
Komissio toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle ja budjettivallan käyttäjälle kaikki asiaa koskevat tiedot ja toimittaa näiden mahdollisesti haluamat lisätiedot Tšernobylin reaktorisuojarahaston toiminnasta siltä osin kuin se liittyy yhteisön rahoitusosuuteen.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö