Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/0102(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0374/2006

Pateikti tekstai :

A6-0374/2006

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/11/2006 - 9.9

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0476

Priimti tekstai
PDF 278kWORD 42k
Antradienis, 2006 m. lapkričio 14 d. - Strasbūras
Trečias Bendrijos įnašas į Černobylio apsaugos fondą *
P6_TA(2006)0476A6-0374/2006

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl trečio Bendrijos įnašo į Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką Černobylio apsaugos fondui pirmosios įmokos (COM(2006)0305 – C6-0251/2006 – 2006/0102(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2006)0305)(1),

–   atsižvelgdamas į Euratomo sutarties 203 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 308 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0251/2006),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A6-0374/2006),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį ir Euratomo sutarties 119 straipsnio antrą pastraipą atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
Pakeitimas 1
1 straipsnio 2 dalis
Asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, neviršydama finansinėje perspektyvoje nustatytų ribų.
Asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, neviršydama finansinėje perspektyvoje nustatytų ribų. Įnašas finansuojamas atsižvelgiant į metiniame biudžete numatytus asignavimus.
Pakeitimas 2
2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Komisija siunčia visą susijusią informaciją Audito Rūmams ir prašo ERPB suteikti bet kokią papildomą informaciją, kurios gali pageidauti Audito Rūmai, apie su Bendrijos įnašu susijusius Černobylio apsaugos fondo veiklos aspektus.
Komisija siunčia visą susijusią informaciją biudžeto valdymo institucijai ir Audito Rūmams ir teikia bet kokią papildomą informaciją, kurios jie gali pageidauti, apie su Bendrijos įnašu susijusius Černobylio apsaugos fondo veiklos aspektus.

(1) Dar neskelbta OL.

Teisinė informacija - Privatumo politika