Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0102(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0374/2006

Teksty złożone :

A6-0374/2006

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/11/2006 - 9.9

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0476

Teksty przyjęte
PDF 281kWORD 40k
Wtorek, 14 listopada 2006 r. - Strasburg
Trzeci wkład Wspólnoty na rzecz Funduszu Budowy Powłoki Ochronnej w Czarnobylu *
P6_TA(2006)0476A6-0374/2006

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie pierwszej raty trzeciego wkładu Wspólnoty do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na Fundusz Budowy Powłoki Ochronnej w Czarnobylu (COM(2006)0305 – C6-0251/2006 –2006/0102(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2006)0305)(1),

–   uwzględniając art. 203 Traktatu Euratom,

–   uwzględniając art. 308 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0251/2006),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0374/2006),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art.  250 ust.  2 traktatu WE oraz art. 119 akapit drugi traktatu Euratom;

3.   zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawki Parlamentu
Poprawka 1
Artykuł 1 ustęp 2
Środki te zatwierdza władza budżetowa w ramach limitów perspektywy finansowej.
Środki te zatwierdza władza budżetowa w ramach limitów perspektywy finansowej. Wkład jest finansowany na podstawie dostępnych rocznych środków budżetowych.
Poprawka 2
Artykuł 2 ustęp 1 akapit drugi
Komisja przekazuje wszelkie stosowne informacje Trybunałowi Obrachunkowemu i występuje do EBOiR o wszelkie informacje dodatkowe, których wymagać może Trybunał Obrachunkowy w odniesieniu do aspektów funkcjonowania Funduszu Budowy Powłoki Ochronnej w Czarnobylu odnoszących się do wkładu Wspólnoty.
Komisja przekazuje wszelkie stosowne informacje władzy budżetowej oraz Trybunałowi Obrachunkowemu i przedkłada wszelkie informacje dodatkowe, których mogą one wymagać w odniesieniu do aspektów funkcjonowania Funduszu Budowy Powłoki Ochronnej w Czarnobylu odnoszących się do wkładu Wspólnoty.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności