Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0102(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0374/2006

Ingivna texter :

A6-0374/2006

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/11/2006 - 9.9

Antagna texter :

P6_TA(2006)0476

Antagna texter
PDF 199kWORD 44k
Tisdagen den 14 november 2006 - Strasbourg
Tredje gemenskapsbidraget till förmån för fonden för inkapsling av Tjernobylreaktorn *
P6_TA(2006)0476A6-0374/2006

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om den första delutbetalningen av det tredje gemenskapsbidraget till Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling till förmån för fonden för inkapsling av Tjernobylreaktorn (KOM(2006)0305 – C6-0251/2006 – 2006/0102(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2006)0305)(1),

–   med beaktande av artikel 203 i Euratom-fördraget,

–   med beaktande av artikel 308 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0251/2006),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A6-0374/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget och artikel 119 andra stycket i Euratomfördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
Artikel 1, stycke 2
Anslagen skall beviljas av budgetmyndigheten inom budgetplanens ram.
Anslagen skall beviljas av budgetmyndigheten inom budgetplanens ram. Bidraget skall finansieras från de årliga tillgängliga budgetanslagen.
Ändring 2
Artikel 2, punkt 1, stycke 2
Kommissionen skall vidarebefordra alla relevanta uppgifter till revisionsrätten och från EBRD begära in de kompletterande uppgifter som revisionsrätten kan behöva beträffande förvaltningen av fonden för inkapsling av Tjernobylreaktorn, i den mån dessa uppgifter gäller gemenskapens bidrag.
Kommissionen skall vidarebefordra alla relevanta uppgifter till budgetmyndigheten och revisionsrätten och lämna alla kompletterande uppgifter som de kan behöva beträffande förvaltningen av fonden för inkapsling av Tjernobylreaktorn, i den mån dessa uppgifter gäller gemenskapens bidrag.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy