Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/0023(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0380/2006

Předložené texty :

A6-0380/2006

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/11/2006 - 9.10
CRE 14/11/2006 - 9.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0477

Přijaté texty
PDF 275kWORD 42k
Úterý, 14. listopadu 2006 - Štrasburk
Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci *
P6_TA(2006)0477A6-0380/2006

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci jménem Evropského společenství (KOM(2006)0082 – C6-0105/2006 –2006/0023(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2006)0082)(1),

-   s ohledem na Úmluvu OSN proti korupci ze dne 31. října 2003,

-   s ohledem na Smlouvu o ES, a zejména na čl. 47 odst. 2, čl. 57 odst. 2, článek 95, čl. 107 odst. 5, článek 179, článek 181a, čl. 190 odst. 5, čl. 195 odst. 4, článek 199, čl. 207 odst. 3, čl. 218 odst. 2, čl. 223 poslední odstavec, čl. 224 předposlední odstavec, čl. 225a předposlední odstavec, čl. 245 odst. 2, čl. 248 odst. 4 poslední pododstavec, čl. 255 odst. 2, čl. 255 odst. 3, čl. 260 druhý odstavec, čl. 264 druhý odstavec, čl. 266 poslední odstavec, články 279, 280, 283 a čl. 300 odst. 2 první pododstavec Smlouvy o ES,

-   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C6-0105/2006),

-   s ohledem na článek 51 a čl. 83 odst. 7 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Rozpočtového výboru (A6-0380/2006),

1.   schvaluje pozměněný návrh rozhodnutí Rady a schvaluje uzavření dohody;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 4a (nový)
(4a) Je nanejvýš důležité, aby všechny členské státy, které dosud nepodepsaly nebo neratifikovaly Úmluvu, tak bez dalšího prodlení učinily.

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

Právní upozornění - Ochrana soukromí