Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0023(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0380/2006

Esitatud tekstid :

A6-0380/2006

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/11/2006 - 9.10
CRE 14/11/2006 - 9.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0477

Vastuvõetud tekstid
PDF 189kWORD 38k
Teisipäev, 14. november 2006 - Strasbourg
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni korruptsioonivastane konventsioon *
P6_TA(2006)0477A6-0380/2006

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni korruptsioonivastase konventsiooni Euroopa Ühenduse nimel sõlmimise kohta (KOM(2006)0082 – C6-0105/2006 – 2006/0023(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2006)0082)(1);

–   võttes arvesse ÜRO 31. oktoobri 2003. aasta korruptsioonivastast konventsiooni;

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 47 lõiget 2, artikli 57 lõiget 2, artiklit 95, artikli 107 lõiget 5, artikleid 179 ja 181a, artikli 190 lõiget 5, artikli 195 lõiget 4, artiklit 199, artikli 207 lõiget 3, artikli 218 lõiget 2, artikli 223 viimast lõiku, artikli 224 eelviimast lõiku, artikli 225a eelviimast lõiku, artikli 245 lõiget 2, artikli 248 lõike 4 viimast lõiku, artikli 255 lõikeid 2 ja 3, artikli 260 teist lõiku, artikli 264 teist lõiku, artikli 266 viimast lõiku, artikleid 279, 280 ja 283 ning artikli 300 lõike 2 esimest lõiku;

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0105/2006);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja eelarvekontrollikomisjoni arvamust(A6-0380/2006),

1.   kiidab heaks ettepaneku võtta vastu nõukogu otsus muudetud kujul ja kiidab lepingu sõlmimise heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 1
Põhjendus 4 a (uus)
(4 a) On ülimalt tähtis, et kõik liikmesriigid, kes ei ole veel konventsiooni allkirjastanud ja ratifitseerinud, seda viivitamatult teeksid.

(1) ELTs seni avaldamata.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika