Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0023(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0380/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0380/2006

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/11/2006 - 9.10
CRE 14/11/2006 - 9.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0477

Hyväksytyt tekstit
PDF 187kWORD 38k
Tiistai 14. marraskuuta 2006 - Strasbourg
Korruption vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus *
P6_TA(2006)0477A6-0380/2006

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2006)0082 – C6-0105/2006 – 2006/0023(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2006)0082)(1),

–   ottaa huomioon 31. lokakuuta 2003 tehdyn korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 47 artiklan 2 kohdan, 57 artiklan 2 kohdan, 95 artiklan, 107 artiklan 5 kohdan, 179 artiklan, 181 a artiklan, 190 artiklan 5 kohdan, 195 artiklan 4 kohdan, 199 artiklan, 207 artiklan 3 kohdan, 218 artiklan 2 kohdan, 223 artiklan viimeisen kohdan, 224 artiklan toiseksi viimeisen kohdan, 225 a artiklan toiseksi viimeisen kohdan, 245 artiklan 2 kohdan, 248 artiklan 4 kohdan viimeisen alakohdan, 255 artiklan 2 kohdan, 255 artiklan 3 kohdan, 260 artiklan toisen kohdan, 264 artiklan toisen kohdan, 266 artiklan viimeisen kohdan, 279 artiklan, 280 artiklan, 283 artiklan ja 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0105/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja talousarvion valvontavaliokunnan lausunnon (A6-0380/2006),

1.   hyväksyy ehdotuksen neuvoston päätökseksi sellaisena kuin se on tarkistettuna ja hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a) On olennaisen tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot, jotka eivät ole vielä allekirjoittaneet ja ratifioineet yleissopimusta, tekevät sen viipymättä.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö