Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/0023(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0380/2006

Pateikti tekstai :

A6-0380/2006

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/11/2006 - 9.10
CRE 14/11/2006 - 9.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0477

Priimti tekstai
PDF 266kWORD 40k
Antradienis, 2006 m. lapkričio 14 d. - Strasbūras
Jungtinių Tautų kovos su korupcija konvencija *
P6_TA(2006)0477A6-0380/2006

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Tautų Konvencijos prieš korupciją sudarymo Europos bendrijos vardu (COM(2006)0082 – C6-0105/2006 – 2006/0023(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2006)0082)(1),

–   atsižvelgdamas į 2003 m. spalio 31 d. Jungtinių Tautų Konvenciją prieš korupciją,

–   atsižvelgdamas į EB sutartį, ypač į jos 47 straipsnio 2 dalį, 57 straipsnio 2 dalį, 95 straipsnį, 107 straipsnio 5 dalį, 179 straipsnį, 181a straipsnį, 190 straipsnio 5 dalį, 195 straipsnio 4 dalį, 199 straipsnį, 207 straipsnio 3 dalį, 218 straipsnio 2 dalį, 223 straipsnio paskutinę pastraipą, 224 straipsnio priešpaskutinę pastraipą, 225a straipsnio priešpaskutinę pastraipą, 245 straipsnio 2 dalį, 248 straipsnio 4 dalies paskutinę pastraipą, 255 straipsnio 2 dalį, 255 straipsnio 3 dalį, 260 straipsnio antrą pastraipą, 264 straipsnio antrą pastraipą, 266 straipsnio paskutinę pastraipą, 279 straipsnį, 280 straipsnį, 283 straipsnį ir 300 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0105/2006),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Biudžeto kontrolės komiteto nuomonę (A6-0380/2006),

1.   pritaria pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo su pakeitimais ir pritaria susitarimo sudarymui;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
Pakeitimas 1
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a) Nepaprastai svarbu, kad visos valstybės narės nedelsdamos pasirašytų ir ratifikuotų Konvenciją, jei to dar nepadarė.

(1) Dar neskelbta OL.

Teisinė informacija - Privatumo politika