Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0023(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0380/2006

Teksty złożone :

A6-0380/2006

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/11/2006 - 9.10
CRE 14/11/2006 - 9.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0477

Teksty przyjęte
PDF 271kWORD 38k
Wtorek, 14 listopada 2006 r. - Strasburg
Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji *
P6_TA(2006)0477A6-0380/2006

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (COM(2006)0082 – C6-0105/2006 –2006/0023 (CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2006)0082)(1),

–   uwzględniając Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji z dnia 31 października 2003 r.,

–   uwzględniając Traktat WE, a w szczególności jego art. 47 ust. 2, 57 ust. 2, 95, 107 ust. 5, 179, 181a, 190 ust. 5, 195 ust. 4, 199, 207 ust. 3, 218 ust. 2, 223 akapit ostatni, 224 akapit przedostatni, 225a akapit przedostatni, 245 ust. 2, 248 ust. 4 akapit ostatni, 255 ust. 2, 255 ust. 3, 260 akapit drugi, 264 akapit drugi, 266 akapit ostatni, 279, 280, 283 oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy,

–   uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0105/2006),

–   uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0380/2006),

1.   zatwierdza wniosek dotyczący decyzji Rady po poprawkach oraz zatwierdza zawarcie umowy;

2.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawki Parlamentu
Poprawka 1
Punkt 4 a preambuły (nowy)
(4a) Sprawą najwyższej wagi jest, aby wszystkie państwa członkowskie, które jeszcze nie podpisały i nie ratyfikowały konwencji, uczyniły to bez dalszej zwłoki.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności