Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0082(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0319/2006

Ingivna texter :

A6-0319/2006

Debatter :

PV 13/11/2006 - 20
CRE 13/11/2006 - 20

Omröstningar :

PV 14/11/2006 - 9.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0478

Antagna texter
PDF 194kWORD 36k
Tisdagen den 14 november 2006 - Strasbourg
Stöd för landsbygdsutveckling från EJFLU *
P6_TA(2006)0478A6-0319/2006

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (KOM(2006)0237 – C6-0237/2006 – 2006/0082(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2006)0237)(1),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0237/2006),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-0319/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy