Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/2099(IMM)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0378/2006

Ingediende teksten :

A6-0378/2006

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/11/2006 - 9.12

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0479

Aangenomen teksten
PDF 105kWORD 31k
Dinsdag 14 november 2006 - Straatsburg
Verzoek om verdediging van de immuniteit van Gabriele Albertini
P6_TA(2006)0479A6-0378/2006

Besluit van het Europees Parlement over het verzoek om verdediging van de immuniteit en voorrechten van Gabriele Albertini (2006/2099(IMM))

Het Europees Parlement,

–   gezien het verzoek van Gabriele Albertini om verdediging van zijn immuniteit in het kader van een strafrechtelijke procedure bij de rechtbank van Milaan, dat op 25 april 2006 werd ingediend, en van de ontvangst waarvan op 27 april 2006 ter plenaire vergadering kennis werd gegeven,

–   na Gabriele Albertini te hebben gehoord, overeenkomstig artikel 7, lid 3 van zijn Reglement,

–   gelet op de artikelen 9 en 10 van het Protocol van 8 april 1965 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen, en op artikel 6, lid 2 van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen,

–   gelet op de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 12 mei 1964 en 10 juli 1986(1),

–   gelet op artikel 6, lid 3 en artikel 7 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A6-0378/2006),

1.   besluit de immuniteit en voorrechten van Gabriele Albertini te verdedigen;

2.   verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en het verslag van zijn bevoegde commissie onmiddellijk te doen toekomen aan de terzake bevoegde autoriteiten van de Italiaanse Republiek.

(1) Zaak 101/63, Wagner/Fohrmann en Krier, Jurispr. 1963, blz. 195, en zaak 149/85, Wybot/Faure, Jurispr. 1986, blz. 2391.

Juridische mededeling - Privacybeleid