Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2122(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0383/2006

Předložené texty :

A6-0383/2006

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/11/2006 - 9.13

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0480

Přijaté texty
PDF 349kWORD 45k
Úterý, 14. listopadu 2006 - Štrasburk
Žádost o ochranu imunity a výsad Gabriela Albertiniho
P6_TA(2006)0480A6-0383/2006

Rozhodnutí Evropského parlamentu k žádosti o ochranu imunity a výsad Gabriele Albertiniho (2006/2122(IMM))

Evropský parlament,

-   s ohledem na žádost Gabriela Albertiniho o ochranu imunity v souvislosti s trestním řízením, které proti němu bylo zahájeno u okresního soudu v Miláně, předloženou dne 28. dubna 2006 a oznámenou na plenárním zasedání dne 15. května 2006,

-   poté, co Gabriele Albertini dostal možnost vyjádřit se v souladu s čl. 7 odst. 3 jednacího řádu,

-   s ohledem na články 9 a 10 Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství ze dne 8. dubna 1965 a na čl. 6 odst. 2 Aktu o volbě poslanců Evropského parlamentu v přímých všeobecných volbách ze dne 20. září 1976,

-   s ohledem na rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství ze dne 12. května 1964 a ze dne 10. července 1986(1),

-   s ohledem na článek 68 Ústavy Italské republiky,

-   s ohledem na čl. 6 odst. 3 a článek 7 jednacího řadu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0383/2006),

A.   vzhledem k tomu, že Gabriele Albertini je poslancem Evropského parlamentu, který byl zvolen v šestých přímých volbách konaných od 10. do 13. června 2004, a vzhledem k tomu, že Parlament ověřil jeho pověřovací listiny dne 14. prosince 2004(2),

B.   vzhledem k tomu, že v průběhu zasedání Evropského parlamentu požívají jeho poslanci na území vlastního státu imunit přiznávaných poslancům parlamentu vlastního státu, a vzhledem k tomu, že imunity se nelze dovolávat v případě přistižení při činu; vzhledem k tomu, že Evropský parlament je oprávněn svého poslance imunity zbavit(3),

C.   vzhledem k tomu, že ustanovení, které se na daný případ vztahuje, je článek 68 druhý pododstavec Italské ústavy, podle kterého je možné zahájit trestní řízení proti poslancům parlamentu bez jakýchkoli zvláštních formalit, neboť tento článek stanoví, že bez povolení sněmovny, jíž je tento poslanec členem, není možné prohledávat jeho osobu ani jeho obydlí a že není možné poslance zatknout ani jej jiným způsobem zbavit osobní svobody či jej držet ve vazbě, s výjimkou případů, kdy se jedná o provedení konečného rozsudku nebo pokud byl poslanec přistižen při páchání trestného činu, přičemž v případě flagrante delicto je zatčení povinné,

D.   vzhledem k tomu, že obvinění, která proti Gabriele Albertinimu podal úřad veřejného žalobce okresního soudu v Miláně, souvisí s předkládáním prázdných pozměňovacích návrhů v rámci rozpočtového procesu milánské městské rady se záměrem vyplnit je později na základě pozměňovacích návrhů předložených opozicí a vyhnout se tak předložení pozměňovacích návrhů po termínu, což by nebylo přípustné,

E.   vzhledem k tomu, že předkládání prázdných pozměňovacích návrhů lze považovat za aspekt politických praktik a politického života, a vzhledem k tomu, že pokud konečný zákon, k němuž se dané pozměňovací návrhy vztahují, nebyl přijat, patří tyto návrhy pouze k internímu postupu a nemají vnější dopad, zejména a především z hlediska trestního práva, neboť předkládání takovýchto pozměňovacích návrhů vede k neproveditelnému trestnému činu a každopádně neexistujícímu trestnému činu,

F.   vzhledem k tomu, že při jiných soudních řízeních (věc č. 9384/03 R.G.N.R.) tentýž okresní soud v Miláně poté, co byl vyzván, aby zvážil obvinění podobná těm, která byla podána proti Gabriele Albertinimu, tehdy však podané osobně Gabrielem Albertinim proti jeho politickým protivníkům, rozhodl, že k žalobě nejsou dostatečné důkazy a případ zamítl,

G.   vzhledem k tomu, že skutečnost, že tentýž soud zaujal zcela odlišný postoj ve dvou případech, jež jsou si do značné míry podobné, je případem bezdůvodného nerovného zacházení, což vede k domněnce, že trestní stíhání Gabriele Albertiniho je nespravedlivé,

H.   vzhledem k tomu, že je tato záležitost nesmírně citlivá a její dopad na výsadní práva Evropského parlamentu je nepřijatelný, neboť nerovné zacházení s osobou Gabriela Albertiniho není odůvodněno a vyvolává dojem, že jde o politicky motivované trestní stíhání,

I.   vzhledem k tomu, že jakýkoli případ politického pronásledování jednoho z poslanců Evropského parlamentu je útokem na bezúhonnost Parlamentu jako politického orgánu, jenž byl demokraticky zvolen evropskými národy, a odpovídá opovrhování Parlamentem,

J.   vzhledem k tomu, že diskriminační přístup italského soudu Gabriela Albertiniho poškozuje,

K.   vzhledem k tomu, pokud by statut poslanců Evropského parlamentu již vstoupil v platnost, což se zatím nestalo, přestože jej Parlament už dvakrát schválil v usnesení ze dne 5. prosince 2002(4) a v usnesení ze dne 17. prosince 2003(5), mohlo být řízení vedené proti Gabrieli Albertinimu pozastaveno,

1.   vyjadřuje politování nad tím, že Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství ze dne 8. dubna 1965 v současné podobě neposkytuje Evropskému parlamentu prostředky k tomu, aby učinil závazná opatření na ochranu Gabriela Albertiniho, a proto se rozhodl nechránit jeho imunitu;

2.   pověřuje svého předsedu, aby toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru neprodleně předal úřadu veřejného žalobce okresního soudu v Miláně v souvislosti s trestním případem č. 8629/05 R.G.

(1) Věc 101/63, Wagner v. Fohrmann a Krier, Sb. rozh. [1964], s. 195 a věc 149/85, Wybot v. Faure a další, Sb. rozh. [1986], s. 2391.
(2) Rozhodnutí Evropského parlamentu o ověření pověřovacích listin (Úř. věst. C 226 E, 15.9.2005, s. 51)
(3) Článek 10 Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství ze dne 8. dubna 1965.
(4) Úř. věst. C 27 E, 30.1.2004, s. 139.
(5) Úř. věst. C 91 E, 15.4.2004, s. 230.

Právní upozornění - Ochrana soukromí