Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/2122(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0383/2006

Pateikti tekstai :

A6-0383/2006

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/11/2006 - 9.13

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0480

Priimti tekstai
PDF 197kWORD 41k
Antradienis, 2006 m. lapkričio 14 d. - Strasbūras
Prašymas ginti Gabriele Albertini parlamentinį imunitetą
P6_TA(2006)0480A6-0383/2006

Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo ginti Gabriele Albertini parlamentinį imunitetą (2006/2122(IMM))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Gabriele Albertini prašymą ginti jo imunitetą Milano apygardos teisme vykstančio baudžiamojo proceso metu, pateiktą 2006 m. balandžio 28 d. ir paskelbtą 2006 m. gegužės 15 d. plenariniame posėdyje,

–   susipažinęs su Gabriele Albertini paaiškinimais, pateiktais pagal Darbo tvarkos taisyklių 7 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 1965 m. balandžio 8 d. Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų 9 ir 10 straipsnius bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų, remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, 6 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d. ir 1986 m. liepos 10 d. sprendimus(1),

–   atsižvelgdamas į Italijos Respublikos Konstitucijos 68 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 3 dalį ir 7 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A6-0383/2006),

A.   kadangi Gabriele Albertini yra Europos Parlamento narys, išrinktas per 2004 m. birželio 10–13 d. vykusius šeštuosius tiesioginius rinkimus ir kadangi 2004 m. gruodžio 14 d. Parlamentas patikrino jo įgaliojimus(2),

B.   kadangi Europos Parlamento sesijų metu Parlamento nariai savo valstybės teritorijoje naudojasi imunitetais, kurie suteikiami tos valstybės parlamento nariams, ir kadangi imunitetu negali naudotis narys, užkluptas darantis nusikaltimą; kadangi tai negali sukliudyti Europos Parlamentui pasinaudoti savo teise atšaukti vieno iš narių imunitetą(3),

C.   kadangi šiuo atveju taikoma Italijos Konstitucijos 68 straipsnio antra pastraipa, pagal kurią leidžiama Parlamento nariui iškelti baudžiamąją bylą nesilaikant jokių specialių formalumų, jei joje numatyta, kad Parlamento narys ar jo gyvenamoji vieta be Parlamento rūmų, kuriems jis priklauso, leidimo negali būti apieškomi, jo negalima sulaikyti ar kitaip suvaržyti jo asmeninės laisvės ar jo įkalinti, išskyrus atvejus, kai reikia vykdyti galutinį nuosprendį ar kai narys užtinkamas bedarantis nusikaltimą, už kurį privaloma jį suimti (flagrante delicto atvejis),

D.   kadangi Milano apygardos teismo prokuratūros Gabriele Albertini pateikti kaltinimai susiję su neužpildytų pakeitimų pateikimu pagal Milano miesto tarybos biudžeto sudarymo procedūrą, ketinant juos užpildyti vėliau, atsižvelgiant į opozicijos pateiktus pakeitimus, ir taip spėjant pakeitimus pateikti iki termino pabaigos, kada jie jau būtų nepriimtini,

E.   kadangi neužpildytų pakeitimų pateikimą galima laikyti politikos ir politinio gyvenimo dalyku ir kadangi su jais susijęs galutinis aktas nebuvo priimtas, tokius pakeitimus galima laikyti tik išorės poveikio neturinčiais vidaus procedūros aktais, ypač ir visų pirma baudžiamosios teisės požiūriu, nes pateikiant tokius pakeitimus neįmanoma padaryti nusikaltimo ir bet kokiu atveju – nusikaltimo čia nėra,

F.   kadangi, nagrinėdamas kitą bylą (Nr. 9384/03 R.G.N.R.), tas pats Milano apygardos teismas, paprašytas apsvarstyti pareiškimus, panašius į tuos, kurie buvo pateikti prieš Gabriele Albertini, bet tuo metu pateiktus paties Gabriele Albertini prieš savo politinius oponentus, nusprendė, kad kelti bylą nėra pagrindo, ir ją nutraukė,

G.   kadangi, remiantis Gabriele Albertini Teisės reikalų komitetui pateiktais parodymais, tai, kad tas pats teismas priėmė visiškai priešingą sprendimą dviejose iš esmės panašiose bylose, rodo nepagrįstą ir nevienodą elgesį ir todėl galima daryti prielaidą, kad Gabriele Albertini yra nesąžiningai persekiojamas,

H.   kadangi aptariamas klausimas yra labai delikatus, o jo pasekmės Europos Parlamento išimtinėms teisėms yra nepriimtinos, juolab kad nėra pagrindo teigti, jog su Gabriele Albertini buvo nevienodai elgiamasi ir dėl to galėtų kilti fumus persecutionis klausimas,

I.   kadangi bet koks vieno iš Europos Parlamento narių politinis persekiojimas yra pasikėsinimas į Parlamento, kaip Europos žmonių demokratiškai renkamos politinės institucijos, vientisumą ir jo paniekinimas,

J.   kadangi diskriminuojantis Italijos teismo požiūris kenkia Gabriele Albertini;

K.   kadangi, jei būtų įsigaliojęs Europos Parlamento narių statutas (o jis dar neįsigaliojo, nors Europos Parlamentas jau dusyk jį patvirtino 2002 m. gruodžio 5 d.(4) ir 2003 m. gruodžio 17 d.(5) rezoliucijomis), baudžiamasis procesas prieš Gabriele Albertini galėtų būti sustabdytas;

1.   apgailestauja, kad 1965 m. balandžio 8 d. Protokolas dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų Europos Parlamentui nesuteikia galimybių imtis privalomų veiksmų siekiant apginti Gabriele Albertini ir todėl nusprendžia neginti Gabriele Albertini imuniteto ir privilegijų ;

2.   paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą Milano apygardos teismo prokuratūrai dėl baudžiamosios bylos Nr. 8629/05 R.G.

(1) Byla 101/63, Wagner prieš Fohrmann ir Krier, 1964 m. Rink. p. 383 ir byla 149/85, Wybot prieš Faure ir kiti, 1986 m. Rink. p. 2391.
(2) Europos Parlamento sprendimas dėl įgaliojimų patvirtinimo (OL C 226 E, 2005 9 15, p. 51).
(3) 1965 m. balandžio 8 d. Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų 10 straipsnis.
(4) OL C 27 E, 2004 1 30, p. 139.
(5) OL C 91 E, 2004 4 15, p. 230.

Teisinė informacija - Privatumo politika