Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2005/0235(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0382/2006

Előterjesztett szövegek :

A6-0382/2006

Viták :

PV 14/11/2006 - 6
CRE 14/11/2006 - 6

Szavazatok :

PV 14/11/2006 - 9.18
CRE 14/11/2006 - 9.18
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2006)0484

Elfogadott szövegek
PDF 457kWORD 156k
2006. november 14., Kedd - Strasbourg
Közös vállalkozás az európai légiforgalom-irányítási rendszerért (SESAR) *
P6_TA(2006)0484A6-0382/2006

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az új generációs európai légiforgalom-irányítási rendszer (SESAR) fejlesztésére irányuló közös vállalkozás alapításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0602 – C6-0002/2006 – 2005/0235(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0602)(1),

–   tekintettel az EK-Szerződés 171. cikkére, amelynek alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0002/2006),

–   tekintettel a Jogi Bizottság javasolt jogalapról szóló véleményére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. és 35. cikkére,

–   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A6-0382/2006),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése alapján;

3.   felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.   felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való ismételt konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   A Parlament módosításai
Módosítás: 1
(1) bevezető hivatkozás
- tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 171. cikkére,
- tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 171. és 173. cikkére,
Módosítás: 2
(2) preambulumbekezdés
(2)  Az európai légiforgalmi szolgáltatás korszerűsítésére irányuló projekt (a továbbiakban "SESAR-projekt") az egységes európai égbolt technológiai vetülete. Célja, hogy a Közösség számára a légiközlekedés biztonságos és környezetbarát fejlesztését lehetővé tevő hatékony irányító infrastruktúrát építsen ki, felhasználva a már létező programok, így a GALILEO-program technológiai vívmányait.
(2)  Az európai légiforgalmi szolgáltatás korszerűsítésére irányuló projekt (a továbbiakban "SESAR-projekt") az egységes európai égbolt technológiai vetülete. Célja, hogy a Közösség számára a légiközlekedés biztonságos, energiatakarékos és környezetbarát fejlesztését lehetővé tevő hatékony irányító infrastruktúrát építsen ki, felhasználva a már létező programok, így a GALILEO-program technológiai vívmányait. Célja továbbá, hogy integrálja mind a légi járművek sebességének szabályozását – energiahatékonysági okokból – és az időjárás-előrejelző szolgálatokkal való intenzív együttműködést annak érdekében, hogy csökkentse a repülés klímaváltozást előidéző hatásait.
Módosítás: 3
(3) preambulumbekezdés
(3)  A SESAR-projekt arra hivatott, hogy a Közösségben korábban szorványosan és össze nem hangoltan folytatott tevékenységeket egyesítse és koordinálja.
(3)  A SESAR-projekt arra hivatott, hogy a Közösségben korábban szórványosan és össze nem hangoltan folytatott tevékenységeket egyesítse és koordinálja, beleértve a Közösségnek a Szerződés 299. cikkének (2) bekezdésében említett legtávolabbi és legkülső régióit is.
Módosítás: 4
(6) preambulumbekezdés
(6)  A meghatározási szakaszt a közösségi légiforgalmi szolgáltatás korszerűsítési tervének végrehajtási szakasza követi, amely két egymás utáni lépésből áll: a fejlesztés (2008–2013) és a kiépítés (2014–2020).
(6)  A meghatározási szakaszt két egymás utáni szakasz követi: a fejlesztési (2008–2013) és a kiépítési szakasz (2014–2020).
Módosítás: 5
(6a) preambulumbekezdés (új)
(6a) Minden szakaszban meg kell határozni a fő tartalmi elemeket, a "kiépítési szakaszban" pedig külön javaslatban kell megállapítani a jogi előírásokat.
Módosítás: 8
(12) preambulumbekezdés
(12)  Figyelembe véve a folyamatba bevonandó szereplők számát, valamint a szükséges pénzügyi forrásokat és a műszaki szakértelmet, alapvető fontosságú egy olyan jogalany létrehozása, amely képes biztosítani a végrehajtási szakaszban a SESAR-projektre elkülönített pénzeszközök összehangolt kezelését.
(12)  Figyelembe véve a folyamatba bevonandó szereplők számát, valamint a szükséges pénzügyi forrásokat és a műszaki szakértelmet, alapvető fontosságú egy olyan jogalany létrehozása, amely képes biztosítani a fejlesztési szakaszban a SESAR-projektre elkülönített pénzeszközök összehangolt kezelését.
Módosítás: 9
(13) preambulumbekezdés
(13)  Ez a jogalany, amely nem gazdasági célra jön létre és amelynek feladata egy európai érdekű közszféra által irányított kutatási projekt irányítása, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap megállapítás – szóló 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik irányelv 15. cikke (10) bekezdésének második francia bekezdésében és a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló 1992. február 25-i 92/12/EGK tanácsi irányelv 23. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdésében említett nemzetközi szervezetnek tekintendő.
(13)  Ennek a jogalanynak a feladata egy európai érdekű közszféra által irányított kutatási projekt irányítása, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap megállapítás – szóló 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 15. cikke (10) bekezdésének második francia bekezdése és a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló 1992. február 25-i 92/12/EGK tanácsi irányelv 23. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdése alapján.
Módosítás: 10
(14) preambulumbekezdés
(14)  Indokolt továbbá, hogy ez a jogalany a tagállamok részéről a HÉA és a jövedéki adó kivételével a terhek és adók tekintetében mentességet élvezzen, valamint hogy alkalmazottainak fizetése mindenféle nemzeti jövedelemadótól mentes legyen.
(14)  Indokolt továbbá, hogy ez a jogalany a tagállamok részéről a HÉA és a jövedéki adó kivételével a terhek és adók tekintetében mentességet élvezzen, valamint hogy alkalmazottainak fizetése megfeleljen az Európai Közösségek egyéb alkalmazottai alkalmazási feltételeinek.
Módosítás: 11
(15) preambulumbekezdés
(15)  A SESAR kutatási és fejlesztési projekt, amely a közösségi kutatási és fejlesztési keretprogramok értelmében indokolja a finanszírozást. A légiforgalmi irányítás technológiai fejlesztésének felgyorsítása érdekében indokolt tehát a Szerződés 171. cikke értelmében közös vállalkozást létrehozni a fejlesztési szakasz (2008–2013) tartamára.
(15)  A SESAR kutatási és fejlesztési projekt, amely a közösségi kutatási és fejlesztési keretprogramok értelmében indokolja a finanszírozást. A légiforgalmi irányítás technológiai fejlesztésének felgyorsítása érdekében indokolt tehát a Szerződés 171. és 173. cikke értelmében közös vállalkozást létrehozni a fejlesztési szakasz (2008–2013) tartamára.
Módosítás: 12
(17) preambulumbekezdés
(17)  A közös vállalkozás fő feladata a SESAR-projekt irányítása és koordinálása a köz- és magánszektor általi finanszírozás összekapcsolásával, külső technikai forrásokra támaszkodva, többek között a tagjaitól származó forrásokra és az Eurocontrol tapasztalatára.
(17)  A közös vállalkozás fő feladata a SESAR-projekt irányítása és koordinálása a köz- és magánszektor általi finanszírozás összekapcsolásával, külső technikai forrásokra támaszkodva, többek között a tagjaitól származó forrásokra és az Eurocontrol tapasztalatára és szakértelmére.
Módosítás: 13
(17a) preambulumbekezdés (új)
(17a) Kívánatos, hogy a magánszektor kellőképpen részt vegyen valamennyi szakaszban, különösen a fejlesztési szakaszban annak érdekében, hogy a kiépítési szakaszban biztosítva legyen a magánszektor résztvevőinek felelősségvállalása.
Módosítás: 14
(20) preambulumbekezdés
(20)  Alapszabály elfogadásával meg kell határozni a közös vállalkozás felépítésének és működésének részletes szabályait.
(20)  A melléklet szerinti alapszabály elfogadásával meg kell határozni a közös vállalkozás felépítésének, működésének, az összeférhetetlenség elkerülésének és a tisztségviselők kinevezésének részletes szabályait.
Módosítás: 15
(20a) bekezdés (új)
(20a) Az Európai Parlament számára megfigyelői státuszt kell biztosítani a közös vállalkozás igazgatótanácsában.
Módosítás: 16
(20b) preambulumbekezdés (új)
(20b) A melléklet 1. cikke (3) bekezdésének rendelkezései függvényében támogatni kell az. új tagok közös vállalkozáshoz való csatlakozásra irányuló jelentkezését.
Módosítás: 17
(22a) bekezdés (új)
(22a) A Bizottság háromévente jelentést tesz az Európai Parlament és a Tanács számára a rendelet alkalmazásáról, és szükség esetén javasolja annak módosítását.
Módosítás: 18
1. cikk (1) bekezdés
(1)  Az európai légiforgalmi szolgáltatás korszerűsítésére irányuló projekt (a továbbiakban "SESAR-projekt") végrehajtási szakasza fejlesztési tevékenységeinek megvalósítására a 2013. december 31-ig terjedő időtartamra közös vállalkozást alapítanak, a továbbiakban "SESAR közös vállalkozás".
(1)  Közös vállalkozást (a továbbiakban "közös vállalkozás") alapítanak, melynek elsődleges célja a SESAR-projekt fejlesztési szakasza tevékenységeinek irányítása és az európai légiforgalmi szolgáltatás korszerűsítése attól kezdődően, hogy a Tanács elfogadta a lenti (1a) bekezdés a) pontjában említett légiforgalmi szolgáltatási főtervet (ATM-főterv), a fejlesztési szakasz végéig.
Módosítás: 19
1. cikk (1a) bekezdés (új)
(1a) A SESAR-projekt három szakaszból áll:
a) a "meghatározási szakasz" célja a modernizációs program prioritásainak, az annak során megteendő lépéseknek és technikai alternatíváknak, valamint az operatív végrehajtási terveknek a meghatározása. A szakasz 2005 októberében kezdődött és várhatóan 2007 decemberében ér véget az ATM-főterv elfogadásával. Az ATM-főtervet a vállalkozások konzorciuma alakítja ki az Eurocontrol felügyelete mellett;
b) a "fejlesztési szakasz" 2008. január 1-jén kezdődik, miután a Tanács a Bizottság javaslatára elfogadta az ATM-főtervet és miután konzultált az Európai Parlamenttel. A fejlesztési szakasz 2013. december 31-én zárul;
c) a "kiépítési szakasz" 2014. január 1-jén kezdődik és 2020. december 31-éig tart, és az új légiforgalmi szolgáltatási infrastruktúra kialakítását foglalja magába. A Bizottság javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, amelyben meghatározza:
i. a fejlesztési szakaszból a kiépítési szakaszba való átmenetet,
ii. a közös vállalkozás helyébe lépő valamennyi szerv számára elérhető visszatérítési mechanizmusokat, továbbá
iii. a tárgyi és nem tárgyi eszközök átadását a közös vállalkozás helyébe lépő új szerv számára.
Módosítás: 20
1. cikk, (1b) bekezdés (új)
(1b) A közös vállalkozás terjedelmét, irányítását, finanszírozását és időtartamát a Tanács felülvizsgálhatja, a projekt és az ATM-főterv alakulásának megfelelően. A Tanács figyelembe veszi a 6. cikkben említett értékelést és a 6a. cikkben említett rendelkezéseket.
Módosítás: 21
1. cikk, (2) bekezdés, bevezető rész
(2)  A közös vállalkozás célja, hogy az európai légiforgalmi szolgáltatás rendszerét korszerűsítse a kutatási és fejlesztési erőfeszítések közösségi egyesítése révén. Különösen az alábbi feladatok végrehajtásáért felel:
(2)  A közös vállalkozás célja, hogy az európai légiforgalmi szolgáltatás rendszerét korszerűsítse valamennyi releváns kutatás és fejlesztés koordinációja és koncentrációja révén. Különösen az alábbi feladatok végrehajtásáért felel:
Módosítás: 22
1. cikk (2) bekezdés első francia bekezdés
- a SESAR-projekt végrehajtásának irányítása és koordinálása, az Európai Szervezet a Légi Közlekedés Biztonságáért (Eurocontrol) által készített, az európai légiforgalmi szolgáltatás korszerűsítésére irányuló tervvel (továbbiakban "terv") összhangban, a köz- és magánszektorból származó pénzeszközök egyesítése révén;
- a SESAR-projekt fejlesztési szakasza tevékenységeinek irányítása és koordinálása, az Európai Szervezet a Légi Közlekedés Biztonságáért (Eurocontrol) által irányított projekt meghatározási szakaszában kialakított ATM-főtervvel összhangban, a köz- és magánszektorból származó pénzeszközök egyesítése és egységes struktúrában való kezelése révén;
Módosítás: 23
1. cikk (2) bekezdés 2a. francia bekezdés (új)
- a fejlesztési szakasz tevékenységeihez szükséges finanszírozás biztosítása, összhangban az ATM-főtervvel;
Módosítás: 24
1. cikk (2) bekezdés 2b. francia bekezdés (új)
- az érdekelt felek bevonásának biztosítása az európai légi közlekedés irányításába, mind a döntéshozatal, mind a finanszírozás területén;
Módosítás: 25
1. cikk (3) bekezdés
(3)  A közös vállalkozás székhelye Brüsszel.
(3)  A közös vállalkozás székhelyét a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló, 2002. december 19-i 58/2003/EK tanácsi rendelet1 alapján kell meghatározni.
_________________
1 HL L 11., 2003.1.16., 1. o.
Módosítás: 26
2. cikk (2) bekezdés
(2)  A közös vállalkozást a 77/388/EGK irányelv 15. cikke (10) bekezdésének második francia bekezdése szerinti, valamint a 92/12/EGK irányelv 23. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdése szerinti nemzetközi szervezetnek ismerik el.
törölve
Módosítás: 27
2. cikk (3) bekezdés
(3)  A közös vállalkozás a tagállamok részéről a HÉA és a jövedéki adó kivételével adómentességet élvez. Különösen a regisztrációs díj és a társasági adó vagy azzal egyenértékű adók fizetési kötelezettsége alól mentes. A közös vállalkozás alkalmazottainak fizetése mindenféle nemzeti jövedelemadótól mentes.
(3)  A közös vállalkozás a tagállamok részéről a HÉA és a jövedéki adó kivételével adómentességet élvez. Különösen a regisztrációs díj és a társasági adó vagy azzal egyenértékű adók fizetési kötelezettsége alól mentes. A közös vállalkozás alkalmazottainak fizetése megfelel az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeknek.
Módosítás: 28
3. cikk (1) bekezdés
(1)  Elfogadásra kerül a közös vállalkozásnak a mellékletben szereplő alapszabálya.
(1)  Elfogadásra kerül a közös vállalkozásnak a rendelet szerves részét képező mellékletben szereplő alapszabálya.
Módosítás: 29
3. cikk (2) bekezdés
(2)  Az alapszabályt az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően lehet módosítani, különösen az alapszabály 3., 4., 5., 6. és 8. cikke tekintetében.
(2)  Az alapszabályt a 6a. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően lehet módosítani.
Módosítás: 63 és 61
4. cikk (1) bekezdés a) és b) pontok
a) az alapszabály 1. cikkének megfelelően a tagállamok hozzájárulásai és
a) az alapszabály 1., 3. és 11. cikkeinek megfelelően a tagállamok hozzájárulásai és
b) az 550/2004/EK rendelet 15. cikke (3) bekezdése e) pontjának második francia bekezdése értelmében a léginavigációs díjakra kivetett esetleges járulékok. A Bizottság meghatározza az 550/2004/EK rendelet 15. cikkének (4) bekezdésében rögzített eljárásnak megfelelően az (4) bekezdésben említett léginavigációs járulékok mértékét, valamint a kivetésére és a felhasználására vonatkozó részletes szabályokat.
b) az 550/2004/EK rendelet 15. cikke (3) bekezdése e) pontjának második francia bekezdése értelmében a léginavigációs díjakra kivetett esetleges járulékok. A Bizottság javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, és ebben meghatározza a léginavigációs járulékok kivetésére és felhasználására vonatkozó eljárásokat.
Módosítás: 32
4. cikk (3) bekezdés
(3)  A közös vállalkozást finanszírozó közösségi pénzügyi hozzájárulás egészének folyósítása az 1. cikkben említett időtartam végén leáll.
(3)  A közös vállalkozást finanszírozó közösségi pénzügyi hozzájárulás egészének folyósítása a fejlesztési szakasz lejártakor leáll, amennyiben az Európai Parlament és a Tanács a Bizottság javaslata alapján másként nem dönt.
Módosítás: 34
5. cikk (2a) bekezdés (új)
(2a) A Bizottság az ATM-főtervvel kapcsolatos technikai kiigazításokról szóló igazgatótanácsi döntésekre vonatkozó álláspontját a 1999/468/EK határozat 3. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
Módosítás: 35
5a. cikk (új)
5a. cikk
Új tagok csatlakozása
A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot, amikor új tagot vesznek fel a közös vállalkozásba. Az új tagok felvétele, beleértve a harmadik országbeli tagok felvételét is, az Európai Parlament és a Tanács jóváhagyásától függ.
Módosítás: 36
6. cikk
A közös vállalkozás tevékenységének kezdete után három évenként és a közös vállalkozás fennállása időbeli hatályának végén a Bizottság értékeli e rendelet végrehajtását, a közös vállalkozás által elért eredményeket és az alkalmazott munkamódszert.
A Szerződés 173. cikkében foglaltaknak megfelelően a közös vállalkozás tevékenységének kezdete után és a közös vállalkozás fennállása időbeli hatályának végén a Bizottság értékeli e rendelet végrehajtását, a közös vállalkozás által elért eredményeket és az alkalmazott munkamódszert. A Bizottság ettől kezdve ezen értékelések eredményéről és az abból levont következtetésekről jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé.
Módosítás: 37
6a. cikk (új)
6a. cikk
Felülvizsgálat
Amennyiben a Bizottság azt szükségesnek ítéli meg, illetve az Európai Parlament vagy a Tanács komitológiai eljárásban a jelen rendelet vagy a közös vállalkozás alapszabályának felülvizsgálatát kéri, a Bizottság megfelelő jogszabály-tervezetet készít a Szerződésben meghatározott eljárásnak megfelelően.
Módosítás: 38
Melléklet 1. cikk (2) bekezdés harmadik francia bekezdés
- minden egyéb közjogi vagy magánjogi szervezet vagy vállalkozás.
- minden egyéb közjogi vagy magánjogi szervezet vagy vállalkozás, amely legalább egy megállapodást kötött a Közösséggel a légi közlekedés terén.
Módosítás: 39
Melléklet 1. cikk (3) bekezdés (2) albekezdés
Az igazgatótanács határoz a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. Kedvező döntés esetén az ügyvezető igazgató tárgyalást folytat a csatlakozási feltételekről, majd azokat az igazgatótanács elé terjeszti. A feltételek többek között a pénzügyi hozzájárulásra és az igazgatótanácsi képviseletre vonatkoznak
Az igazgatótanács javaslatot tesz a Bizottságnak a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról, a Bizottság pedig az 5a. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően ilyen irányú javaslatot készít. Kedvező döntés esetén az ügyvezető igazgató tárgyalást folytat a csatlakozási feltételekről, majd azokat az igazgatótanács elé terjeszti. A feltételek többek között a pénzügyi hozzájárulásra és az igazgatótanácsi képviseletre vonatkoznak.
Módosítás: 40
Melléklet 1. cikk (3a) bekezdés (új)
(3a) A melléklet 1. cikke (2) bekezdésének harmadik francia bekezdésében említett megállapodás megléte esetén a bármely köz- vagy magánvállalkozással vagy szervvel folytatandó belépési tárgyalások engedélyezésére vonatkozó javaslat megtételekor az igazgatótanácsnak a következő szempontokat kell különös figyelemmel mérlegelnie:
- dokumentált ismeretek és tapasztalatok a légi közlekedés irányításában és/vagy a légi közlekedés irányítását szolgáló felszerelések gyártásában és/vagy ilyen szolgáltatások nyújtásában;
- a vállalkozás vagy szerv várható hozzájárulása az ATM főterv végrehajtásához;
- a vállalkozás vagy szerv pénzügyi biztonsága;
- bármilyen lehetséges összeférhetetlenség.
Módosítás: 41
Melléklet 3. cikk (1) bekezdés aa) pont (új)
aa) a katonaság egy képviselője;
Módosítás: 42
Melléklet 3. cikk (2) bekezdés
(2)  Az (1) bekezdés b), c), d), e) és f) pontjában említett képviselőket az 549/2004/EK rendelet 6. cikkével létrehozott ágazati konzultációs szerv jelöli ki.
(2)   Az Európai Parlament megfigyelői státusszal rendelkezik az igazgatótanácsban.
Módosítás: 43
Melléklet 3. cikk (2a) bekezdés (új)
(2a) Az igazgatótanács elnöke a Bizottság képviselője.
Módosítás: 44
Melléklet 4. cikk (1) bekezdés
(1)  A 3. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett képviselők szavazati joggal rendelkeznek.
(1)  A 3. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett valamennyi képviselő súlyozott szavazati joggal rendelkezik, a közös vállalkozás finanszírozásához való hozzájárulása arányában, a (2) bekezdés rendelkezései szerint.
Módosítás: 46
Melléklet 4. cikk (5) bekezdés
(5)  Bármely, az 1. cikk (2) bekezdése szerinti új tag felvételéről, az ügyvezető igazgató kijelöléséről és a közös vállalkozás felszámolásáról szóló döntéshez elengedhetetlen feltétel a Közösség igazgatótanácsbeli képviselőjének egyetértő szavazata.
törölve
Módosítás: 47
Melléklet 4. cikk (5a) bekezdés (új)
(5a) Az ATM-főterv elfogadásával kapcsolatos döntésekhez és minden, a tárgyhoz kapcsolódó módosításhoz valamennyi alapító tag igen szavazata szükséges. Az (1) bekezdéstől eltérve ilyen döntések nem hozhatók a 3. cikk (1) bekezdésének c)–f) pontjaiban felsorolt képviselők egyhangú elutasító véleménye esetén.
Módosítás: 48
Melléklet 4. cikk (5b) bekezdés (új)
(5b) Az ATM-főtervet ismertetik és továbbítják az Európai Parlament részére.
Módosítás: 49
Melléklet 5. cikk (1) bekezdés b) pont)
b) döntéshozatal a tagfelvételt illetően;
b) javaslattétel a tagfelvételt illetően;
Módosítás: 50
Melléklet 5. cikk (1) bekezdés c) pont
c) az ügyvezető igazgató kinevezése, valamint a szervezeti felépítés jóváhagyása;
c) az ügyvezető igazgató kinevezése a melléklet 6. cikke (1) és (2) bekezdéseinek megfelelően, valamint a szervezeti felépítés jóváhagyása;
Módosítás: 51
Melléklet 5a. cikk (új)
5a. cikk
Az összeférhetetlenség elkerülése
(1)  A közös vállalkozás és az igazgatótanács tagjai, valamint a közös vállalkozás munkavállalói nem vehetnek részt közbeszerzési pályázat előkészítésében, értékelésében, vagy szerződések odaítélésében, amennyiben tulajdonukban áll vagy partnerségi megállapodásuk van olyan szervezettel, amely közbeszerzési pályázat potenciális résztvevője, illetve ilyen szervezetet képviselnek.
(2)  A közös vállalkozás és az igazgatótanács tagjainak ki kell zárniuk minden közvetlen és közvetett, személyes és vállalati érdekeltséget az igazgatótanács bármilyen napirenden szereplő döntéshozatalának kimenetele kapcsán. Ez a követelmény vonatkozik a közös vállalkozás munkavállalóira is az őket érintő feladatok kapcsán.
(3)  A (2) bekezdésben említett kizárás kapcsán az igazgatótanács úgy határozhat, hogy valamely tagot, résztvevőt vagy munkavállalót kizár valamely döntésből vagy feladatból, amennyiben összeférhetetlenség felmerülése várható. A kizárt tagok, résztvevők vagy munkavállalók nem férhetnek hozzá olyan információkhoz, amelyek a lehetséges összeférhetetlenséggel összefüggő területre vonatkoznak.
Módosítás: 52
Melléklet 6. cikk (1) bekezdés
(1)  Az ügyvezető igazgató a közös vállalkozás napi ügyvezetéséért felelős és a közös vállalkozás jogi képviselője. Az ügyvezető igazgatót a Bizottság javaslatára az igazgatótanács jelöli ki. Feladatainak ellátása során teljes mértékben független
(1)  Az ügyvezető igazgatót az igazgatótanács jelöli ki érdemei, illetve dokumentált adminisztratív és vezetői képességei, valamint releváns képességei és tapasztalatai alapján egy, a Bizottság és az Eurocontrol által javasolt, a nyilvános felvételi versenyvizsga eredménye alapján legalább három nevet tartalmazó listáról, az Európai Parlament által delegált képviselő véleményének meghallgatása után. Az igazgatótanács tagjainak legalább háromnegyedes szótöbbségével határoz.
Módosítás: 53
Melléklet 6. cikk (1a) bekezdés (új)
(1a) Az ügyvezető igazgató megbízatásának időtartama öt év. A Bizottság javaslata alapján, az Európai Parlament által delegált képviselő véleményének meghallgatása és szakmai értékelés után a megbízás egy alkalommal legfeljebb három évvel meghosszabbítható.
Módosítás: 54
Melléklet 8. cikk bevezető rész
Az e rendelet 1. cikkében megjelölt feladatok végrehajtására a közös vállalkozás megállapodást köt az Eurocontrollal, amelynek értelmében:
(1)  Az e rendelet 1. cikkében megjelölt feladatok végrehajtására a közös vállalkozás külön megállapodásokat köt tagjaival.
(1a) Az Eurocontrol szerepét és hozzájárulását a közös vállalkozással kötendő megállapodás határozza meg. Ez a megállapodás:
Módosítás: 55
Melléklet 8. cikk a) és b) pont
a)  Az Eurocontrol a közös vállalkozás tudomására hozza a meghatározási szakasz eredményeit;
a) megállapítja a meghatározási szakasz eredményeinek a közös vállalkozás számára történő átadásának módjait és felhasználását;
b) az Eurocontrol a "terv" végrehajtásából adódó alábbi feladatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó pénzeszközök kezelését látja el:
b) leírja az Eurocontrol feladatait és felelősségét az ATM-főterv megvalósításában, amelyek a következők:
Módosítás: 56
Melléklet 11. cikk (3) bekezdés első albekezdés
(3)  Az első cikk (2) bekezdésének második és harmadik francia bekezdésében említett tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a közös vállalkozásnak a belépésük elfogadásától számított egy éven belül kezdeti hozzájárulást folyósítanak. A közös vállalkozás alapítását követő 12 hónapon belül belépő tagok számára ez az összeg 5 millió euró.
(3)  Az első cikk (2) bekezdésének második és harmadik francia bekezdésében említett tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a közös vállalkozásnak a belépésük elfogadásától számított egy éven belül 10 000 000 EUR kezdeti hozzájárulást folyósítanak.
Módosítás: 57
Melléklet 11. cikk (3) bekezdés (2) albekezdés
Ez az összeg – a részvényeket akár egyénileg, akár kollektívan jegyző – olyan vállalkozások esetében, amelyek a kis- és középvállalkozások fogalommeghatározásáról szóló, 2003. május 6-i bizottsági ajánlás értelmében kis- vagy középvállalkozásnak tekinthetőek, 250 ezer euro, a belépésük időpontjától függetlenül.
Ez az összeg – a részvényeket akár egyénileg, akár kollektívan jegyző – olyan vállalkozások esetében, amelyek a kis- és középvállalkozások fogalommeghatározásáról szóló, 2003. május 6-i bizottsági ajánlás értelmében kis- vagy középvállalkozásnak tekinthetőek, 250 000 EUR, a belépésük időpontjától függetlenül. Az alapító tagok dönthetnek úgy, hogy az érintett felek a fenti összeget fokozatosan, több részletben folyósítják egy meghatározott időszakon keresztül.
Módosítás: 58
Melléklet 11. cikk (5) bekezdés
(5)  Nem pénzbeli hozzájárulás is . A nem pénzbeli hozzájárulás értéke és a közös vállalkozás céljainak megvalósításával összefüggő hasznossága vizsgálat tárgyát fogja képezni.
(5)  Nem pénzbeli hozzájárulás is megengedhető, azt a melléklet 8. cikkében említett megállapodásokban kell meghatározni. A nem pénzbeli hozzájárulás értéke és a közös vállalkozás céljainak megvalósításával összefüggő hasznossága vizsgálat tárgyát fogja képezni.
Módosítás: 59
Melléklet 17. cikk
A közös vállalkozás a SESAR-projekt végrehajtási szakaszában létrehozott vagy rá átruházott anyagi és nem anyagi javak tulajdonosa.
A közös vállalkozás a SESAR-projekt fejlesztési szakaszában az általa létrehozott vagy rá átruházott anyagi és nem anyagi javak tulajdonosa, összhangban az általa kötött tagsági megállapodásokkal. A közös vállalkozás hozzáférési jogot biztosíthat a projektből származó ismeretekhez, különösen tagjai, az Európai Unió tagállamai és/vagy az Eurocontrol számára, saját, nem kereskedelmi célú felhasználásukra.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat