Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2006/2653(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

B6-0578/2006

Viták :

PV 14/11/2006 - 20
CRE 14/11/2006 - 20

Szavazatok :

PV 15/11/2006 - 4.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2006)0489

Elfogadott szövegek
PDF 204kWORD 46k
2006. november 15., Szerda - Strasbourg
Az Európai Unió általános preferenciarendszeréről
P6_TA(2006)0489B6-0582/2006

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió általános preferenciarendszeréről

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tarifális preferenciák általános rendszerének alkalmazásáról szóló, 2005. június 27-i 980/2005/EK tanácsi rendeletre(1),

–   tekintettel a tarifális preferenciák általános rendszerének alkalmazásáról szóló 980/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikke e) pontja által előírt, a fenntartható fejlődésre és a felelősségteljes kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírásnak megfelelő kedvezményezett országok listájáról szóló, 2005. december 21-i 2005/924/EK bizottsági határozatra(2),

–   tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A.   mivel azok a különleges ösztönző előírások (GSP+), amelyek a fenntartható fejlődés és a felelősségteljes kormányzás objektív kritériumainak megfelelő rászoruló országokat célozzák meg, többek között olyan fejlődő országokból származó áruk számára biztosítanak preferenciális bejutást az európai piacokra, amelyek végrehajtanak bizonyos nemzetközi normákat az emberi jogok, a munkajog, a környezetvédelem, a kábítószerek elleni küzdelem és a felelősségteljes kormányzás terén,

B.   mivel a GSP+ szerinti vámkedvezmények elnyerésének egyik feltétele a 980/2005/EK rendelet III. mellékletében felsorolt alapvető ENSZ- és ILO-egyezmények, illetve környezetvédelmi és kormányzási alapelvekkel kapcsolatos megállapodások ratifikálása és végrehajtása,

C.   mivel a Bizottság 2005/924/EK határozatában különleges ösztönző előírásokat állapított meg Bolívia, Kolumbia, Costa Rica, Ecuador, Grúzia, Guatemala, Honduras, Srí Lanka, Moldova, Mongólia, Nicaragua, Panama, Peru, El Salvador és Venezuela tekintetében,

D.   mivel az új GSP+ rendszernek fejlesztési célkitűzéseik elérésére kell ösztönöznie a kedvezményezett országokat, beleértve a megfelelő intézmények létrehozását is abból a célból, hogy teljes mértékben érvényre juttassák az ENSZ- és ILO-egyezményekben megállapított jogokat,

E.   mivel a vonatkozó ENSZ- és ILO-egyezmények végrehajtásának hatékonyságát a megfelelő ellenőrző testületek megállapításai – többek között "A szakértői bizottság jelentése az egyezmények és ajánlások alkalmazásáról" című éves ILO-értékelés – alapján és az Európai Parlament véleményét kellően figyelembe véve kell megítélni,

F.   mivel a 980/2005/EK rendelet 16. cikke értelmében a rendelet III. mellékletének A. részében felsorolt nemzetközi egyezményekben foglalt alapelveket súlyosan és rendszeresen megsértő országok esetében védzáradékok és ideiglenes felfüggesztések alkalmazhatók,

1.   tudomásul veszi a Bizottság döntését, amely szerint a GSP+ rendszer keretében preferenciákat biztosít a 2005/924/EK határozatban felsorolt országoknak;

2.   megállapítja, hogy a GSP+ kedvezményezett országai gazdasági fejlődése és a világkereskedelmi rendszerbe való integrálása alapvető fontosságú a fenntartható fejlődésre irányuló célkitűzések, beleértve a stabilitás és a felelősségteljes kormányzás eléréséhez;

3.   felhívja a Bizottságot, hogy a GSP+ kedvezményezett országokkal együttműködésben kötelezze el magát az alapvető emberi jogi és munkajogi ENSZ- és ILO-egyezmények, valamint a környezetvédelmi és a kormányzási alapelvekről szóló egyezmények hatékony végrehajtásának előmozdítása és biztosítása érdekében ezen országokban; felhívja a Bizottságot, hogy az ILO- és ENSZ-szabályok betartásának kötelezettségét terjessze ki a többi GSP kedvezményezett országra, különösen a gyermek- és a kényszermunka tekintetében; úgy véli, hogy ha olyan országok részesülnek a preferenciális piacra jutás lehetőségéből, amelyek nem tartják tiszteletben az emberi jogokat és a nemzetközi munkaügyi egyezményeket, ez általában csökkenti a többi ország hajlandóságát arra, hogy betartsa az ILO-szabályokat;

4.   megjegyzi, hogy a vonatkozó ILO-egyezmények ratifikálása ellenére számos GSP kedvezményezett ország jelentések szerint ismételten megsérti a munkavállalók jogait, és ha ezek a jogsértések a rendelet 16. cikke szerint az ILO alapvető munkajogi rendelkezéseit súlyos és rendszeres módon sértik, ideiglenesen vissza lehet vonni a jogsértő országoknak biztosított GSP+ preferenciákat;

5.   felhívja a Bizottságot, hogy az ILO-egyezményeknek, valamint a környezetvédelmi és a kormányzási alapelvekről szóló egyezményeknek a GSP+ kedvezményezett országokban történő végrehajtását nyomon követő tevékenységét szigorítsa meg, és tegyen eleget a rendelet 18. cikke szerinti kötelezettségének, azaz tájékoztassa az Általános Preferenciális Rendszer Bizottságát a felmerülő munkajogi jogsértésekről, és vele konzultálva döntse el, hogy szükség van-e az ILO alapvető munkajogi rendelkezéseit, így különösen a gyermek- és kényszermunkára vonatkozó előírásokat súlyosan és rendszeresen sértő esetek kivizsgálására;

6.   különösen hangsúlyozza, hogy ezen a téren együtt kell működni az ILO-val és más illetékes helyi szervekkel; kéri a Bizottságot, hogy a kedvezményezett országok kormányai számára fogalmazzon meg ajánlásokat és tegye egyértelművé, hogy a hatékony végrehajtás felé tett lépések hiányában kénytelen lesz a GSP+ előjogokat ideiglenesen visszavonni;

7.   kéri a Bizottságot, hogy rendszeresen tájékoztassa a Parlamentet az ENSZ- és ILO-egyezmények végrehajtását nyomon követő ellenőrzés eredményeiről és arról, hogy ezeknek az egyezményeknek a GSP+ kedvezményezett országok milyen mértékben tesznek eleget, különös tekintettel az egyesülési szabadság, a kollektív tárgyalások, a munkavállalásban érvényesülő diszkriminációmentesség, valamint a gyermek- és kényszermunka tiltása alapelveinek érvényesülésére, valamint hogy jelezze, ha bármely jelenlegi GSP+ kedvezményezett országban előfordul a nemzetközi emberi vagy munkajogi, illetve környezetvédelmi egyezményekben meghatározott alapelvek súlyos és rendszeres megsértése;

8.   felhívja a Bizottságot, hogy időben tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a preferenciáknak a rendelet 16. cikke szerinti ideiglenes visszavonására ajánlás születik; hangsúlyozza, hogy az előjogoknak az ILO-egyezményekben meghatározott alapelvek súlyos megsértése miatti ideiglenes visszavonására irányuló bizottsági határozatot az illetékes ellenőrző testületek vizsgálati eredményei alapján és az Európai Parlament véleményének figyelembevételével kell meghozni;

9.   felhívja a Bizottságot, hogy végezze el a GSP-eszköz félidős értékelését; ragaszkodik ahhoz, hogy a GSP+ követelmények végrehajtásának eredményességét mindig értékeljék, mielőtt a jelenleg érvényben lévő rendelet 2008-as lejárta után bármilyen GSP+ preferenciát meghosszabbítanak; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot annak biztosítására, hogy a GSP+ preferencia bizonyos országok javára történő kiterjesztése, valamint a jelenlegi GSP-rendelet 2008-as bármilyen meghosszabbítása kapcsán a Parlament véleményét tekintetbe veszi;

10.   kéri a Bizottságot, hogy készítsen átfogó éves jelentést minden egyes országról, és ne csak a kedvezményezett országokban uralkodó helyzetről, hanem a Bizottság által végrehajtott intézkedésekről is számoljon be;

11.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 169., 2005.6.30., 1. o.
(2) HL L 337., 2005.12.22., 50. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat