Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/2653(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

B6-0578/2006

Debates :

PV 14/11/2006 - 20
CRE 14/11/2006 - 20

Balsojumi :

PV 15/11/2006 - 4.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2006)0489

Pieņemtie teksti
PDF 200kWORD 42k
Trešdiena, 2006. gada 15. novembris - Strasbūra
Eiropas Savienības vispārējās tarifa preferenču sistēmas
P6_TA(2006)0489B6-0582/2006

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas Savienības vispārējo tarifa preferenču sistēmām

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes 2005. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 980/2005 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu(1),

–   ņemot vērā Komisijas 2005. gada 21. decembra Lēmumu 2005/924/EK par to valstu sarakstu, kurām piešķirams īpašais veicināšanas režīms ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai, kā paredzēts 26. panta e) apakšpunktā Padomes Regulai (EK) Nr. 980/2005 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu(2),

–   ņemot vērā Reglamenta 103. panta 4. punktu,

A.   tā kā īpašais veicināšanas režīms jūtīgajām valstīm, kuras atbilst ilgtspējīgai attīstības un labas pārvaldības kritērijiem, paredz, ka preferenciālu piekļuvi Eiropas tirgiem piešķir to jaunattīstības valstu izcelsmes precēm, kuras īsteno noteiktus cilvēktiesību un darbinieku tiesību, vides aizsardzības, narkotiku apkarošanas un labas pārvaldības starptautiskus standartus;

B.   tā kā viens no tarifa preferenču saņemšanas kritērijiem VPS+ ir Regulas (EK) Nr. 980/2005 III pielikumā iekļauto galveno ANO un Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) konvencijas, kā arī ar vidi un labu pārvaldību saistīto konvenciju ratifikācija un efektīva īstenošana;

C.   tā kā ar Lēmumu 2005/924/EK Komisija piešķīra īpašu veicināšanas režīmu Bolīvijai, Ekvadorai, Gruzijai, Gvatemalai, Hondurasai, Kolumbijai, Kostarikai, Moldovas Republikai, Mongolijai, Nikaragvai, Panamai, Peru, Salvadorai, Šrilankai un Venecuēlai;

D.   tā kā jaunajai VPS+ sistēmai jāmudina saņēmējvalstis sasniegt attīstības mērķus, tostarp attiecīgu iestāžu nodibināšanu, lai pilnīgi ievērotu ANO un SDO konvencijās ietvertās tiesības;

E.   tā kā attiecīgo ANO un SDO konvenciju īstenošanu vajadzētu vērtēt, pamatojoties uz attiecīgo uzraudzības iestāžu secinājumiem, tostarp SDO ikgadējo "Ekspertu komitejas ziņojumu par konvenciju un ieteikumu piemērošanu", un pienācīgi ņemot vērā Eiropas Parlamenta viedokli;

F.   tā kā saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 980/2005 16. pantu drošības klauzulas un pagaidu atcelšanu var piemērot valstīm, kuras nopietni un sistemātiski pārkāpj Regulas III pielikuma A daļā iekļauto starptautisko konvenciju principus;

1.   atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu saskaņā ar VPS+ sistēmu piešķirt preferenču režīmu Komisijas Lēmumā 2005/924/EK minētajām valstīm;

2.   atzīmē, ka VPS+ saņēmējvalstu tautsaimniecības attīstība un integrācija pasaules tirdzniecības sistēmā ir būtiska attīstības mērķu, tostarp stabilitātes un labas pārvaldības, sasniegšanā;

3.   aicina Komisiju sadarbībā ar VPS+ saņēmējvalstīm pastiprināt apņemšanos veicināt un nodrošināt ANO un SDO konvencijās ietverto galveno cilvēktiesību un darba tiesību, kā arī ar vides un pārvaldības jautājumiem saistīto konvenciju efektīvu īstenošanu šajās valstīs; aicina Komisiju šo apņemšanos par SDO un ANO noteikumu ievērošanu, jo īpaši to, kas saistīti ar bērnu darbu un piespiedu darbu, paplašināt attiecībā uz VPS saņēmējvalstīm; uzskata, ka parasti preferenciālas piekļuves piešķiršanai valstīm, kas neievēro cilvēktiesības un starptautiskās darba konvencijas, ir tendence pavājināt šo valstu motivāciju ievērot SDO standartus;

4.   atzīmē, ka par spīti attiecīgo SDO konvenciju ratifikācijai tiek ziņots par atkārtotiem darbinieku tiesību pārkāpumiem vairākās no VPS+ saņēmējvalstīm, un ja tos atzīs par nopietniem un sistemātiskiem SDO galveno darba tiesību pārkāpumiem, tie saskaņā ar regulas 16. pantu var būt par pamatu VPS+ preferenču pagaidu atcelšanai;

5.   aicina Komisiju pastiprināt VPS+ saņēmējvalstu uzraudzību attiecībā uz SDO konvenciju, kā arī ar vides un pārvaldības jautājumiem saistīto konvenciju īstenošanu, un jo īpaši veikt regulas 18. pantā minētos pienākumus, t.i., informēt Vispārējo preferenču komiteju par novērotajiem darba tiesību pārkāpumiem un konsultēties par to, vai uzsākt izmeklēšanu saistībā ar nopietniem un sistemātiskiem SDO galveno darba tiesību konvenciju pārkāpumiem, jo īpaši attiecībā uz bērnu un piespiedu darbu;

6.   īpaši uzsver nepieciešamību efektīvi sadarboties ar SDO un citām attiecīgām vietēja mēroga iestādēm šajā jomā; aicina Komisiju izstrādāt ieteikumus saņēmējvalstu valdībām un uzsvērt to, ka nespēja uzrādīt progresu efektīvā īstenošanā var būt par pamatu VPS+ preferenču pagaidu atcelšanai;

7.   aicina Komisiju regulāri informēt Parlamentu par rezultātiem attiecībā uz ANO un SDO konvenciju īstenošanu un to, cik lielā mērā VPS+ saņēmējvalstis tās ievēro, jo īpaši biedrošanās brīvības, darba koplīgumu, nediskriminācijas darba vietā, kā arī bērnu darba un piespiedu darba aizliegumu jomā, un jo īpaši norādīt, vai kādā no pašreizējām VPS+ saņēmējvalstīm ir notikuši nopietni un sistemātiski cilvēktiesību un starptautisko darba konvenciju, kā arī vides nolīgumu principu pārkāpumi;

8.   aicina Komisiju laicīgi informēt Parlamentu par ieteikumu piemērot preferenču pagaidu atcelšanu saskaņā ar regulas 16. pantu; uzsver, ka Komisijas lēmums piemērot preferenču pagaidu atcelšanu SDO konvenciju principu nopietnu pārkāpumu gadījumā ir jāpamato ar attiecīgo uzraudzības iestāžu atzinumiem, pienācīgi ņemot vērā Eiropas Parlamenta viedokli;

9.   aicina Komisiju veikt VPS instrumenta vidusposma pārskatu; uzsver, ka novērtējums par VPS+ prasību efektīvu īstenošanu ir jāveic, pirms tiek atjaunotas VPS+ preferences saistībā ar regulas darbības laika beigām 2008. gadā; aicina Komisiju un Padomi raudzīties, lai tiktu ņemts vērā Parlamenta viedoklis par VPS+ sistēmas paplašināšanu attiecībā uz konkrētām valstīm un pašreizējās VPS regulas atjaunošanu 2008. gadā;

10.   aicina Komisiju izstrādāt visaptverošu gada ziņojumu par katru valsti, ne tikai raksturojot situāciju saņēmējvalstīs, bet arī norādot Komisijas veiktās darbības;

11.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

(1) OV L 169, 30.6.2005., 1. lpp.
(2) OV L 337, 22.12.2005., 50. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika