Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B6-0588/2006

Debates :

PV 15/11/2006 - 11
CRE 15/11/2006 - 11

Balsojumi :

PV 16/11/2006 - 6.2
CRE 16/11/2006 - 6.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


Pieņemtie teksti
PDF 277kWORD 51k
Ceturtdiena, 2006. gada 16. novembris - Strasbūra
Situācija Gazā
P6_TA(2006)0492RC-B6-0588/2006

Eiropas Parlamenta rezolūcija par situāciju Gazas sektorā

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par situāciju Tuvajos Austrumos, un jo īpaši 2006. gada 2. februāra rezolūciju par Palestīniešu Pašpārvaldes vēlēšanu rezultātiem un situāciju Austrumjeruzalemē(1), 2006. gada 1. jūnija rezolūciju par humāno krīzi palestīniešu teritorijās un ES lomu(2) un 2006. gada 7. septembra rezolūciju par situāciju Tuvajos Austrumos(3),

–   ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas Nr. 242 (1967) un Nr. 338(1973),

–   ņemot vērā Četrinieka 2003. gada 30. aprīļa Ceļa karti mieram,

–   ņemot vēra Vispārējo lietu un Ārlietu Padomes 2006. gada 15. septembra, 2006. gada 16. un 17. oktobra un 2006. gada 13. novembra secinājumus,

–   ņemot vērā Reglamenta 103. panta 4. punktu,

A.   tā kā Izraēlas militārajās operācijās kopš 2006. gada jūnija bojā gājuši vairāk nekā 350 cilvēku, tostarp daudzi civiliedzīvotāji, un tā kā 2006. gada 8. novembra Izraēlas uzbrukumā Beit Hanunā tika nogalināti 19 palestīnieši ‐ galvenokārt bērni un sievietes;

B.   tā kā ir ārkārtīgi nobažījies par to, ka pēc apjomīgas sabiedrisko iestāžu un privātmāju graušanas, slimnīcu un skolu nojaukšanas, piekļuves ūdenim, pārtikai un elektrībai liegšanas, lauksaimniecības zemju izpostīšanas un pilnīgas Gazas sektora blokādes humānā krīze ir sasniegusi katastrofālus apmērus;

C.   tā kā uz civilajiem objektiem mērķēti uzbrukumi un nesamērīgi vai nekritiski uzbrukumi civiliedzīvotājiem ir rupji pamattiesību pārkāpumi, kā noteikts starptautiskajās tiesībās un Ženēvas konvencijās;

D.   tā kā Izraēlas ministru prezidents Ehud Olmert pauda sašutumu un izteica nožēlu par to, ko viņš nosauca par "tehniskas kļūdas" sekām Beit Hanunā 2006. gada 8. novembrī, un tā kā Izraēlas armija ir nolēmusi sākt iekšējo izmeklēšanu;

E.   tā kā valsts tiesības aizsargāties nevar attaisnot nesamērīgu vai nekritisku spēka izmantošanu un starptautiskās humanitārās tiesības stingri aizliedz uzbrukt civiliedzīvotājiem;

F.   tā kā jaunais vardarbības vilnis apdraud Palestīniešu Pašpārvaldes centienus izveidot jaunu palestīniešu nacionālās vienotības valdību;

G.   tā kā starptautiskā sabiedrība un Eiropas Savienība ievērojami palīdz risināt humāno krīzi Gazas sektorā un Rietumkrastā, īpaši izmantojot Pagaidu starptautisko mehānismu (TIM); tā kā tomēr ar šo palīdzību nevar apmierināt visas vajadzības;

H.   tā kā ir nopietni nobažījies par sekām, ko var izraisīt Avigdor Lieberman nesenā iecelšana par Izraēlas ministru prezidenta vietnieku;

I.   tā kā miera process Tuvajos Austrumos ir politiskā un diplomātiskā strupceļā, kaut gan taisnīgs un ilgstošs Izraēlas un Palestīnas konflikta risinājums ir ļoti svarīgs, lai visā reģionā nostiprinātos miers un drošība;

J.   tā kā Eiropas Savienība kā viens no Četrinieka (kurā ietilpst arī Apvienotās Nāciju organizācija, Amerikas Savienotās valstis un Krievija) locekļiem ir īpaši atbildīga par mieru un drošību Tuvajos Austrumos, kas ir reģions Eiropas kaimiņos, tā kā jāuzlabo KĀDP saskaņošanas instrumenti un metodes, tostarp pieņemot kopēju nostāju saistībā ar KĀDP, pamatojoties uz Eiropas Savienības līguma 15. un 16. pantu,

1.   izsaka visdziļāko līdzjūtību nesenās spridzināšanas Beit Hanunā upuru ģimenēm un visiem citiem cietušajiem;

2.   izsaka dziļu sašutumu par Izraēlas militāro operāciju Beit Hanunā un Gazā un nosoda Izraēlas armijas nesamērīgo rīcību, kas apdraud centienus uzsākt miera procesu;

3.   aicina Izraēlas valdību nekavējoties apturēt militārās operācijas Gazas sektorā un vēlreiz apstiprina, ka Izraēlas un palestīniešu konfliktam nav militāra risinājuma;

4.   aicina palestīniešu kaujiniekus pārtraukt ar raķetēm apšaudīt Izraēlas teritoriju, jo šāda apšaude ir apzināta un nekritiska civiliedzīvotāju nogalināšana, ievērot pamieru un atturēties no konflikta tālākas saasināšanas un nosoda neseno raķešu uzbrukumu Sderotā un nevainīgo Izraēlas civiliedzīvotāju nogalināšanu;

5.   pauž dziļas bažas par šīs krīzes iespējamām smagām sekām, tostarp turpmākiem militāriem un teroristu uzbrukumiem, kas apdraud nestabilo politisko situāciju reģionā kopumā;

6.   atzīmē ANO Drošības padomē ar ASV veto bloķēto rezolūcijas projektu par situāciju Gazas sektorā un izsaka nožēlu par starptautiskās kopienas stingras un skaidras nostājas trūkumu pašreizējās krīzes sakarā;

7.   aicina ASV valdību vēlreiz izvērtēt savu lomu darbībai Četriniekā un saistībā ar Izraēlas un palestīniešu konfliktu, lai atbalstītu vardarbības izbeigšanu un jaunu un patiesu abu pušu dialogu;

8.   aicina Padomi un dalībvalstis pieņemt kopēju nostāju saskaņā ar Eiropas Savienības līguma 15. pantu, lai pienācīgi novērtētu pašreizējo situāciju un veicinātu nopietnus centienus ar mērķi apturēt vardarbību un uzsākt attiecīgo pušu sarunas;

9.   aicina Četrinieku nekavējoties rīkoties, lai atsāktu sarunas ar un starp attiecīgajām pusēm un pilnībā īstenotu visas Ceļa kartes daļas; vēlreiz apstiprina šajā svarīgajā posmā, ka Tuvo un Vidējo Austrumu konflikta risinājums būs iespējams tikai ar sarunām par skaidru un galīgu miera līgumu, kā noteikts Ceļa kartē, bez priekšnoteikumiem, pamatojoties uz divu demokrātisku, suverēnu un dzīvotspējīgu valstu mierīgu līdzāspastāvēšanu drošās un starptautiski atzītās robežās, un ka ir nepieņemami turpināt nogalināt cilvēkus;

10.   atgādina ieteikumu, ka daudznacionālo spēku klātbūtne Libānā varētu kalpot par piemēru, kam jāseko Gazas sektorā un Rietumkrastā, lai aizsargātu abu pušu civiliedzīvotājus; vienlaikus aicina Padomi ierosināt izvietot Gazas sektorā starptautiskos militāros novērotājus un aicina visas puses šādu piedāvājumu atbalstīt un pilnībā sadarboties;

11.   aicina Padomi steidzami sasaukt ES un Izraēlas Asociācijas padomi, lai paustu ES nostāju par Izraēlas militārajām operācijām Gazas sektorā saistībā ar ES-Izraēlas asociācijas nolīguma(4) 2. panta pilnīgu ievērošanu;

12.   aicina Padomi Eiropas Savienības un Palestīniešu Pagaidu asociācijas nolīguma(5) sakarā vērsties pie jaunās palestīniešu nacionālās vienotības valdības, lai risinātu vardarbības un drošības jautājumus;

13.   uzsver, ka pilnībā jāievēro cilvēktiesības un nekavējoties jāpārtrauc starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumi Gazas sektorā un Rietumkrastā;

14.   atbalsta ES Prezidentūras paziņojumu, kurā Izraēlas valdība tiek mudināta pārtraukt jebkādas provocējošas darbības palestīniešu teritorijās, tostarp apmetņu un nodalošās sienas būvēšanu, nekritiskas militārās operācijas, kā arī palestīniešu māju nojaukšanu;

15.   aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt papildu medicīnisko palīdzību palestīniešu slimnīcām it īpaši Gazas sektorā;

16.   atzinīgi vērtē Palestīniešu pašpārvaldes prezidenta panākto vienošanos veicināt nacionālo dialogu starp palestīniešu politiskajām partijām un to, ka ir iecelts jauns palestīniešu ministru prezidents, kam jāveido jauna palestīniešu valdība, kurai jāpiedalās kā sarunu partnerim starptautiskajā sabiedrībā; uzskata, ka tas varētu novest pie ekonomiskās palīdzības Palestīniešu pašpārvaldei atjaunošanas;

17.   aicina Padomi un Komisiju kopā ar starptautisko sabiedrību arī turpmāk nodrošināt palestīniešiem nepieciešamo humāno palīdzību; pieprasa, lai pagaidu starptautiskais mehānisms tiktu stiprināts, tā darbības laiks pagarināts un resursi palielināti; aicina Izraēlas valdību nekavējoties atsākt ieturēto nodokļu un muitas ieņēmumu pārskaitījumus;

18.   aicina Izraēlu atcelt Gazas sektora ekonomisko blokādi, veicināt tirdzniecību starp palestīniešu teritorijām, Izraēlu un visu pasauli, veicināt Gazas sektora ekonomisko attīstību gan palestīniešu, gan izraēliešu labā un ļaut cilvēkiem pārvietoties, Rafā, Karni un citās robežu šķērsošanas vietās Gazas sektorā, ievērojot Nolīgumu par pārvietošanos un piekļuvi; aicina ES pilnībā atbildēt par šī nolīguma īstenošanu;

19.   atkārto aicinājumu nekavējoties no apcietinājuma Izraēlā atbrīvot palestīniešu ministrus un Likumdošanas Padomes locekļus, kā arī atbrīvot sagūstīto Izraēlas karavīru;

20.   aicina Padomi veikt visu iespējamo un sasaukt starptautisku miera konferenci ‐ līdzīgu 1991. gada Madrides konferencei ‐, lai saskaņā ar attiecīgajām ANO Drošības padomes rezolūcijām rastu šī reģiona problēmu visaptverošu, ilgstošu un dzīvotspējīgu risinājumu, un uzskata, ka jebkuras attiecīgās puses vienpusēja pieeja jānoraida;

21.   uzskata, ka šajā situācijā Arābu līgas līdzdalība ir būtiska; uzskata, ka Līgas "Beirūtas plāns", kā arī Ženēvas iniciatīva ir nozīmīgs ieguldījums sarunās, kas ir pienācīgi jāņem vērā;

22.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, KĀDP Augstajam pārstāvim, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram, Palestīniešu pašpārvaldes prezidentam, Palestīnas Likumdošanas padomei, Izraēlas valdībai un Knesetam, ASV un Krievijas Federācijas valdībām un Arābu valstu līgas ģenerālsekretāram.

(1) Pieņemtie teksti P6_TA(2006)0041.
(2) Pieņemtie teksti P6_TA(2006)0237.
(3) Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0348.
(4) OV L 147, 21.6.2000., 3. lpp.
(5) OV L 187, 16.7.1997., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika