Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0585/2006

Viták :

PV 15/11/2006 - 12
CRE 15/11/2006 - 12

Szavazatok :

PV 16/11/2006 - 6.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


Elfogadott szövegek
PDF 218kWORD 56k
2006. november 16., Csütörtök - Strasbourg
A biológiai és toxinfegyverek (BTWC), repeszbombák és hagyományos fegyverek betiltásáról szóló egyezmény
P6_TA(2006)0493RC-B6-0585/2006

Az Európai Parlament állásfoglalása a biológiai és toxinfegyverek (BTWC), repeszbombák és hagyományos fegyverek betiltásáról szóló egyezményről

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a bizonyos hagyományos fegyverekről (CCW) szóló 1980. évi egyezmény harmadik felülvizsgálati konferenciájára, amelyet 2006. november 7–17. között rendeztek Genfben,

–   tekintettel az 1972. évi biológiai és toxinfegyverekről szóló egyezmény (BTWC) hatodik felülvizsgálati konferenciájára, amelyet 2006. november 20-a és december 8-a között rendeznek Genfben,

–   tekintettel a 2006. február 27-i, 2006/184/KKBP tanácsi közös fellépésre, amely a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia(1) keretében támogatja a biológiai és toxinfegyverekről szóló egyezményt, amelynek célja a BTWC egyetemessé tételének elősegítése, valamint az abban részes államok általi végrehajtása támogatásának biztosítása azáltal, hogy a részes államok a BTWC-ből eredő nemzetközi kötelezettségeiket átültessék saját nemzeti jogszabályaikba és közigazgatási intézkedéseikbe,

–   tekintettel a közös fellépéssel párhuzamosan, a BTWC vonatkozásában elfogadott EU-s cselekvési tervre, amelyben a tagállamok vállalták, hogy a bizalomépítő intézkedések eredményeit benyújtják az ENSZ-nek, a tárgyban működő szakértők és laboratóriumok listáját pedig benyújtják az ENSZ főtitkárának, a vegyi- és biológiai fegyverek feltételezett használatával kapcsolatos vizsgálatok megkönnyítésére,

–   tekintettel a BTWC 2006. évi felülvizsgálati konferenciájához kapcsolódó 2006. március 20-i 2006/242/KKBP tanácsi közös álláspontra(2), amelynek célja a BTWC megerősítése és a hatodik felülvizsgálati konferencia sikerének előmozdítása,

–   tekintettel az Európai Tanács 2003. december 12-13-i ülése által elfogadott európai biztonsági stratégiára és a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégiára és a Parlamentnek "A tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelem: az Európai Parlament szerepe" c. 2005. november 17-i állásfoglalására(3),

–   tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A.   mivel a BTWC, amelyet 1972 óta lehet aláírni és 1975-ben lépett hatályba, az első többoldalú leszerelési szerződés, amely fegyverek egy egész kategóriájának tilalmát tartalmazza, továbbá mivel jelenleg 155 állam részese és még 16 olyan állam van, amely aláírta de még nem ratifikálta az egyezményt,

B.   mivel a 2006. november 20-a és december 8-a között Genfben tartandó hatodik felülvizsgálati konferencia lesz az első alkalom az ötödik felülvizsgálati konferencia 2002. évi lezárása óta arra, hogy a részes államok megvizsgálják az egyezmény működését, és mivel a részes államoknak lehetőségük lesz arra, hogy megerősítsék elkötelezettségüket a biológiai fegyverek teljes tilalma iránt, valamint foglalkozzanak az egyezmény működésével kapcsolatos problémákkal és hiányosságokkal,

C.   mivel az ötödik felülvizsgálati konferencia kudarcba fulladt, nagyrészt annak köszönhetően, hogy az USA kormánya kivonult a jogilag kötelező erejű elkötelezettség-erősítő mechanizmus kialakítására irányuló tárgyalásokról,

D.   mivel az aláírók folyamatosan növekvő száma ellenére (2006. januárban a bevezető keretegyezmény vonatkozásában 100 tag), a CCW még messze nem egyetemes, és mivel az aláírók száma jelentősen alacsonyabb az egyezmény gyakorlati végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó öt jegyzőkönyv vonatkozásában,

1.   hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak a BTWC-rendszer sikerére való építést, a BTWC további erősítését és a hatodik felülvizsgálati konferencia sikeres kimenetelének elősegítését kell céljául kitűznie;

2.   üdvözli a Tanács és a Bizottság folyamatos diplomáciai törekvéseit a BTWC megerősítésére irányuló nemzetközi erőfeszítések folyamatos napirenden tartására, és elismeri az EU szerepét az önkéntes, jogilag nem kötelező vizsgálatok mint "bizalomépítő intézkedések" feltérképezésének, valamint a felülvizsgálati konferencia küszöbén a nemzeti jogszabályok erősítésének előmozdításában;

3.   ezért nagy jelentőséget tulajdonít a BTWC működése mélyreható és átfogó felülvizsgálatának az egyezmény további erősítését célzó intézkedések azonosítása, megvitatása és elfogadása érdekében;

4.   felhívja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő minden állam BTWC-hez való csatlakozását, többek között azzal is, hogy felhívnak minden nem részes államot a BTWC-hez való haladéktalan csatlakozásra, és nyilatkozatot dolgoznak ki arról, hogy a biológiai és toxinfegyverek tilalma a nemzetközi jog egyetemesen kötelező eleme legyen;

5.   ezért arra ösztönzi az EU-t, hogy vesse fel ezt a kérdést transzatlanti fórumokon, különösen a NATO-ban, és győzze meg az USA kormányát arról, hogy egyoldalú álláspontjáról elmozdulva járuljon hozzá a többoldalú keret újbóli beindításához és továbbfejlesztéséhez;

6.   felhívja a Tanácsot és a Bizottságot a BTWC-ben meghatározott kötelezettségeknek való teljes megfelelés előmozdítására, valamint – ahol szükséges – a nemzeti végrehajtó intézkedések megerősítésére, beleértve a büntető jogszabályokat és a kórokozó mikroorganizmusok és a méreganyagok ellenőrzését a BTWC keretében;

7.   felhívja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy járuljanak hozzá a részes államok megfelelésének ellenőrzésére irányuló intézkedések javításához, a jobb átláthatóságot a résztvevő államok közötti fokozott információcsere által elérni kívánó erőfeszítések előmozdításával, beleértve a földrajzi fedettséget és a bizalomépítő intézkedések mechanizmusának értékelésére és javítására irányuló intézkedések azonosítását;

8.   felhívja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy támogassák az 1540 (2004) számú ENSZ biztonsági tanácsi határozatban foglalt kötelezettségeknek való megfelelést, különös tekintettel a biológiai vagy toxinfegyverek terrorizmus céljával való megszerzése vagy felhasználása veszélyének megszüntetésére, beleértve az olyan anyagokhoz, felszerelésekhez és ismeretekhez való lehetséges terrorista hozzáférést is, amelyek biológiai és toxinfegyverek fejlesztéséhez és gyártásához használhatók;

9.   felhívja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a 2003 és 2005 közötti időszakban az ülésszakok közötti munkaprogram keretében eddig elvégzett munka, valamint különösen a biológiai és toxinfegyverek állítólagos használatának, illetve a gyanús járványok kitörésének hatásaira reagáló, azokat vizsgáló és enyhítő nemzetközi képességek javítására irányuló egyetértés és hatékony lépések megvitatását és támogatását célzó erőfeszítésekkel kapcsolatos további lépések megfontolását és az azokról szóló döntéseket; támogassák az embereket, állatokat és növényeket érintő fertőző betegségek megfigyelésére, feltárására, diagnosztizálására és legyőzésére irányuló nemzeti és nemzetközi intézményi törekvések és meglévő mechanizmusok erősítését és bővítését; támogassák a BTWC- hez kapcsolódó területen dolgozó tudósok magatartási kódexének tartalmát, életbe lépését és elfogadását, annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a BTWC- re, és segítsenek az érintett szereplőknek a jogi, szabályozási és hivatali kötelezettségüknek, valamint etikai elveiknek való megfelelésben;

10.   felhívja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy támogassanak további ülésszakok közötti munkaprogramot a hatodik és hetedik felülvizsgálati konferencia közötti időszakban, a munkaprogram keretében elérendő további haladás konkrét területeinek és eljárásainak meghatározása, valamint annak előmozdítása érdekében, hogy a BTWC hetedik felülvizsgálati konferenciáját legkésőbb 2011-ben megtartsák;

11.   felhívja az EU-t és tagállamait, hogy tegyenek erőfeszítéseket a CCW gyújtófegyverekről szóló III. jegyzőkönyve alkalmazási körének kiterjesztésére a fehér foszfort tartalmazó lövedékek katonai és polgári célpontok elleni bevetésének megakadályozása és a (szegényített) urán robbanófejek használata beszüntetésének érdekében;

12.   üdvözli a tényt, hogy a CCW háborús robbanóanyag-maradványokról szóló V. jegyzőkönyve 2006. november 12-én hatályba lépett, és ezzel a kötelező erejű nemzetközi jog részévé vált; hangsúlyozza, hogy ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak a konfliktusok lezárása utáni polgári áldozatok csökkentése érdekében meg kell tisztítaniuk területeiket a fel nem robbant lőszerektől; hangsúlyozza továbbá, hogy a jegyzőkönyv kötelezi a robbanóanyagokért felelős feleket az eltávolításban való részvételre, abban az esetben is, ha az érintett terület nincsen az ellenőrzésük alatt; kiemeli, hogy a jegyzőkönyv a fel nem robbant lőszerek minden fajtájára vonatkozik, beleértve a repeszlövedékeket is;

13.   mindazonáltal meggyőződése, hogy több tagállamnak kellene aláírni a CCW-t és öt jegyzőkönyvét, és felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy tegyenek meg mindent annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Unió tagállamai megfelelően aláírják és ratifikálják az V. jegyzőkönyvet, valamint hogy minden leszerelési támogatást kapó ország szintén aláírja és ratifikálja azt, abban az esetben is, ha még nem csatlakoztak a CCW-hez (pl. Libanon);

14.   felhívja az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy – a CCW szükség esetén az érintett fegyverrendszerekről szóló jegyzőkönyvek felállítására irányuló céljának szellemében és a kérdésről szóló konkrét egyezmény függvényében – követeljék a repeszlövedékek (repeszbombák) összes típusa gyártásának, felhalmozásának, szállításának és használatának egyértelmű megtiltásáról szóló, konkrét VI. jegyzőkönyv kidolgozását;

15.   ennek fényében különösen üdvözli egy több mint 30 államot tömörítő koalíció (köztük több EU-tagállam, beleértve Belgium, Svédország, Németország, Franciaország, Ausztria, Dánia, Spanyolország és a Cseh Köztársaság) pozitív válaszát Kofi Annan és Jan Egeland a CCW felülvizsgálati konferencia kezdetén azzal kapcsolatban tett felhívására, hogy a gyalogsági aknák ügyének mintájára haladéktalanul kezdődjenek tárgyalások a repeszgránátok világszintű tilalmáról szóló átfogó és hatékony egyezmény kidolgozására; felhívja az EU-t és minden tagállamát, hogy a lehető legaktívabban támogassák ezt a kezdeményezést;

16.   felhívja valamennyi tagállamot, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy tegyenek erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a BTCW és a CCW belátható időn belül a sikeres végrehajtásukat felügyelő állandó titkársággal rendelkezzen a vegyifegyver-tilalmi szervezet mintájára, amelyet ebből a célból a vegyi fegyverekről szóló egyezmény hozott létre;

17.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, a BTWC és a CCW részes államai parlamentjeinek és kormányainak, valamint az illetékes szakértő nem kormányzati szervezeteknek.

(1) HL L 65., 2006.3.7., 51. o.
(2) HL L 88., 2006.3.25., 65. o.
(3) Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0439.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat