Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

RC-B6-0585/2006

Dibattiti :

PV 15/11/2006 - 12
CRE 15/11/2006 - 12

Votazzjonijiet :

PV 16/11/2006 - 6.3
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :


Testi adottati
PDF 221kWORD 54k
Il-Ħamis, 16 ta' Novembru 2006 - Strasburgu
Konvenzjoni dwar Armi Bijoloġiċi u Tossiċi
P6_TA(2006)0493RC-B6-0585/2006

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-Konvenzjoni dwar il-projbizzjoni ta' Armi Bijoloġiċi u Tossiċi (BTWC), bombi ta' frammentazzjoni u armi konvenzjonali

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra t-Tielet Konferenza ta' Reviżjoni tal-Konvenzjoni dwar Ċerti Armi Konvenzjonali (CCW) ta' l-1980, li ser tinżamm f'Ġinevra mis-7 sas-17 ta' Novembru 2006;

–   wara li kkunsidra s-Sitt Konferenza ta' Reviżjoni tal-Konvenzjoni dwar Armi Bijoloġiċi u Tossiċi (BTWC) ta' l-1972, li ser tinżamm f'Ġinevra mill-20 ta' Novembru sat-8 ta' Diċembru 2006;

–   wara li kkunsidra l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2006/184/CFSP tas-27 ta' Frar 2006 b'appoġġ għall-Konvenzjoni dwar l-Arbi Bijoloġiċi u Tossiċi, fil-qafas ta' l-Istrateġija ta' l-UE kontra l-Proliferazzjoni ta' Armi tal-Qirda tal-Massa(1), li l-għanijiet tagħha huma li tippromwovi l-universalita' tal-BTWC u li tappoġġja l-implimentazzjoni tagħha mill-Istati Membri sabiex tiżgura li l-Istati Kontraenti jagħmlu traspożizzjoni ta' l-obbligi internazzjonali tal-BTWC fil-leġiżlazzjoni nazzjonali u l-miżuri amministrattivi tagħħom,

–   wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni ta' l-UE rigward il-BTWC miftiehem parallelament ma' l-Azzjoni Konġunta li fiha l-Istati Membri impenjaw ruħhom li jissottomettu lin-Nazzjonijiet Uniti risposti dwar miżuri li jnisslu kunfidenza u listi ta' esperti u laboratorji rilevanti lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti biex jiffaċilitaw kwalunkwe investigazzjoni dwar allegat użu ta' armi kimiċi u bijoloġiċi,

–   wara li kkunsidra l-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2006/242/CFSP ta' l-20 ta' Marzu 2006 dwar il-Konferenza ta' Reviżjoni tal-Konvenzjoni dwar Armi Bijoloġiċi u Tossiċi (BTWC)(2) bl-għanijiet li tkompli ssaħħaħ il-BTWC u tippromwovi l-konklużjoni b'suċċess tas-Sitt Konferenza ta' Reviżjoni,

–   wara li kkunsidra l-Istrateġija Ewropea tas-Sigurtà u l-Istrateġija ta' l-UE kontra l-Profilerazzjoni ta' Armi tal-Qirda tal-Massa, adottata fil-Kunsill Ewropew ta' Brussel tat-12 u t13 ta' Diċembru 2003, u r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Novembru 2005 dwar in-Non-Proliferazzjoni ta" Armi tal-Qirda tal-Massa: rwol għall-Parlament Ewropew(3),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 103(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.   billi l-BTWC, li kienet miftuħa għall-firma fl-1972 u daħlet fis-seħħ fl-1975, hija l-ewwel konvenzjoni multilaterali għad-diżarm li tipprojbixxi kategorija sħiħa ta' armi, u billi bħalissa għandha 155 Stati Kontraenti, b'16 oħra li ffirmaw iżda għadhom ma rratifikawx il-Konvenzjoni,

B.  B billi s-Sitt Konferenza ta' Reviżjoni, li ser isseħħ f'Ġinevra mill-20 ta' Novembru sat-8 ta' Diċembru 2006, ser tkun l-ewwel opportunità fejn l-Istati Kontraenti jistgħu jeżaminaw l-operazzjoni tal-Konvenzjoni mill-Ħames Konferenza ta' Reviżjoni li spiċċat fl-2002, u billi din ser tipprovdi lill-Istati Kontraenti bl-opportunità li jikkonfermaw mill-ġdid l-impenn tagħhom għall-projbizzjoni sħiħa ta' l-armi bijoloġiċi u li jindirizzaw problemi jew nuqqasijiet fl-operazzjoni tal-Konvenzjoni,

C.   billi l-ewwel parti tal-Ħames Konferenza ta' Reviżjoni spiċċat b'falliment, l-aktar minħabba l-irtirar ta' l-Amministrazzjoni ta' l-Istati Uniti min-negozjati dwar il-ħolqien ta' mekkaniżmu li jorbot legalment għat-tisħiħ tal-konformità,

D.   billi, għalkemm in-numru ta' firmatarji qed jiżdied b'mod kostanti (100 għall-ftehim ta' qafas introduttorju f'Jannar 2006), is-CCW għada 'l bogħod milli tkun universali u billi n-numru ta' firmatarji huwa sostanzjalment inqas għall-ħames protokolli tagħha li fihom id-dispożizzjonijiet prattiċi ta' implimentazzjoni tal-Konvenzjoni,

1.  Jenfasizza li l-objettiv ta' l-Unjoni Ewropea għandu jkun li tibni fuq is-suċċess tar-reġim tal-BTWC, biex tkompli ssaħħaħ il-BTWC u tippromwovi eżitu ta' suċċess għas-Sitt Konferenza ta' Reviżjoni;

2.  Jilqa' l-azzjoni diplomatika kontinwa tal-Kunsill u tal-Kummissjoni biex ikomplu għaddejjin l-isforzi internazzjonali għat-tisħiħ tal-BTWC u jirrikonoxxi l-irwol ta' l-UE fil-promozzjoni ta' l-esplorazzjoni ta' spezzjonijiet volontarji mhux vinkolanti bħala 'miżuri li jnisslu kunfidenza' kif ukoll it-tisħiħ tal-leġiżlazzjoni nazzjonali matul il-perjodu ta' tħejjija għall-Konferenza ta' Reviżjoni;

3.  Jagħti, għalhekk, importanza kbira lill-reviżjoni bir-reqqa u sħiħa ta' l-operazzjoni tal-BTWC sabiex jidentifika, jiddiskuti u jiftiehem il-miżuri li għandhom jittieħdu biex tissaħħaħ aktar il-Konvenzjoni;

4.  Jistieden lill-Kunsill u lill-Istati Membri biex jippromwovu l-adeżjoni ta' l-Istati kollha għall-BTWC, inkluż permezz ta' stedina lill-Istati kollha li mhumiex parti għal din il-konvenzjoni biex jaċċedu għall-BTWC mingħajr aktar dewmien, u biex jaħdmu għal dikjarazzjoni li l-projbizzjoni fuq l-armi bijoloġiċi u tossiċi hija regola tal-liġi internazzjonali universalment vinkolanti;

5.  Jinkoraġixxi lill-UE, għalhekk, biex tqajjem il-kwistjoni f'fora tranżatlantiċi, b'mod partikulari fin-NATO u biex tipperswadi lill-Amministrazzjoni ta' l-Istati Uniti biex titbiegħed mill-perspettiva unilaterali tagħha u biex tikkontribwixxi għat-tnedija mill-ġdid u t-titjib tal-qafas multilaterali;

6.  Jitlob lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jippromwovu l-konformità sħiħa ma' l-obbligi skond il-BTWC u, fejn huwa meħtieġ it-tisħiħ ta' miżuri nazzjonali ta' implimentazzjoni, inkluża l-leġiżlazzjoni kriminali u l-kontroll ta' mikro-organiżmi patoġeniċi u tossini fil-qafas tal-BTWC;

7.  Jistieden lill-Kunsill u lill-Istati Membri biex jikkontribwixxu għat-titjib tal-mekkaniżmi tal-verifika tal-konformità ta' l-Istati Kontraenti billi jippromwovu sforzi għat-titjib tat-trasparenza permezz ta' iżjed skambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Kontraenti, inkluża l-identifikazzjoni ta' miżuri għall-evalwazzjoni u t-tisħiħ ta' kemm hu kopert il-pajjiż u kemm huwa utli l-mekkaniżmu tal-miżuri li jnisslu kunfidenza;

8.  Jistieden lill-Kunsill u lill-Istati Membri biex jippromwovu l-konformità ma' l-obbligi skond ir-riżoluzzjoni 1540 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, b'mod partikulari biex ikun eliminat ir-riskju tax-xiri jew l-użu ta' l-armi bijoloġiċi u tossiċi għal skopijiet terroristiċi, inkluża l-possibilità ta' l-aċċess tat-terroristi għall-materjali, it-tagħmir u l-għerf li jista' jintuża fl-iżvilupp u l-produzzjoni ta' l-armi bijoloġiċi u tossiċi;

9.  Jistieden lill-Kunsill u lill-Istati Membri biex jippromwovu l-kunsiderazzjoni ta', u deċiżjonijiet dwar aktar azzjoni dwar, ix-xogħol li ttieħed s'issa skond il-programm intersessjonali għall-perjodu 2003 sa l-2005 u l-isforzi għad-diskussjoni u l-promozzjoni ta' ftehim reċiproku u azzjoni effettiva b'mod partikulari dwar: it-titjib tal-kapaċitajiet internazzjonali li jirrispondu għal, jinvestigaw u jimmitigaw l-effetti tal-każijiet ta' użu allegat ta' armi bijoloġiċi u tossiċi jew ta' mard li faqqa' b'mod suspettuż; it-tisħiħ u t-twessigħ ta' l-isforzi istituzzjonali nazzjonali u internazzjonali u mekkaniżmi eżistenti għas-sorveljanza, s-sejba, d-djanożi u l-ġlieda kontra l-mard li jittieħed li jaffettwa l-bnedmin, l-annimali u l-pjanti; il-kontenut, il-promulgazzjoni u l-adozzjoni ta' kodiċi ta' kondotta għax-xjenzati fil-qasam rilevanti għall-BTWC sabiex titqajjem kuxjenza dwar il-BTWC u biex atturi rilevanti jkunu megħjuna jikkonformaw ma' l-obbligi legali, regolatorji u professjonali u mal-prinċipji etiċi tagħhom;

10.  Jistieden lill-Kunsill u lill-Istati Membri biex jappoġġjaw programm ieħor ta' xogħol intersessjonali matul il-perjodu bejn is-Sitt u s-Seba' Konferenza ta' Reviżjoni, biex jidentifika oqsma speċifiċi u proċeduri għal aktar progress skond dan il-programm ta' ħidma u biex jippromwovi t-tlaqqigħ tas-Seba' Konferenza ta' Reviżjoni tal-BTWC sa mhux aktar tard mill-2011;

11.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex jaħdmu kemm jistgħu biex jiżguraw li l-kamp ta' applikazzjoni tal-Protokoll CCW III dwar l-Armi Inċendjarji ikun estiż sabiex iwaqqaf l-użu ulterjuri ta' munizzjonijiet ta' fosfru abjad kontra objettivi militari u mhux militari kif ukoll sabiex jitwaqqaf l-użu ta' testati ta' uranju (użat);

12.  Jilqa' l-fatt li l-Protokoll V tas-CCW dwar il-Fdalijiet Splussivi tal-Gwerrer daħal fis-seħħ fit-12 ta' Novembru 2006 u għalhekk sar liġi internazzjonali vinkolanti; jenfasizza li dan ifisser li l-Istati jridu jnaddfu t-territorji tagħhom minn artillerija mhux sploduta biex jitnaqqas in-numru ta' vittmi civili wara l-kunflitti; jenfasizza wkoll li dan il-Protokoll jobbliga lil dawk il-partijiet responsabbli mill-fdalijiet biex jgħinu fit-tneħħija tagħhom, anke jekk it-territorju kkonċernat mhux taħt il-kontroll tagħhom; jinsisti li dan il-Protokoll japplika għal kull tip ta' artillerija mhux sploduta, inklużi munizzjonijiet tat-tip cluster,

13.  Huwa madankollu konvint li ħafna aktar Stati għandhom jiffirmaw u jirratifikaw is-CCW u l-ħames Protokolli tagħha u jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jagħmlu kull ma hu possibbli biex jiżguraw li l-Istati Membri jiffirmaw u jirratifikaw il-Protokoll V u li l-pajjiżi kollha li jirċievu għajnuna għad-diżarm jiffirmaw u jirratifikaw il-protokoll ukoll, anke jekk s'issa għadhom m'aċċedewx għas-CCW, (eż. l-Lebanon);

14.  Jistieden lill-UE u lill-Istai Membri biex jitolbu - fl-ispirtu ta' l-għan tas-CCW li tistabbilixxi protokolli dwar is-sistemi ta' armi rilevanti fejn jinħass il-bżonn u sakemm ikun hemm Konvenzjoni speċifika dwar il-kwistjoni - il-ħolqien ta' Protokoll VI speċifiku biex jipprojbixxi, mingħajr ambigwità, il-produzzjoni, il-kumulazzjoni, it-trasferiment u l-użu ta' kull tip ta' munizzjon tat-tip cluster (bombi ta' frammentazzjoni);

15.  F'dan il-kuntest, jilqa' b'sodisfazzjon b'mod partikulari r-reazzjoni pożittiva minn koalizzjoni ta' aktar minn 30 Stat (fosthom ħafna Stati Membri ta' l-UE, inklużi l-Belġju, l-Iżvezja, il-Ġermanja, Franza, l-Awstrija, id-Danimarka, Spanja u r-Repubblika Ċeka) għas-sejħa li saret kemm minn Kofi Annan kif ukoll minn Jan Egeland fil-bidu tal-Konferenza ta' Reviżjoni tas-CCW sabiex jinbdew mingħajr dewmien negozjati biex jistabbilixxu konvenzjoni komprensiva u effettiva biex ikunu pprojbiti madwar id-dinja munizzjonijiet tat-tip cluster, kif sar fil-każ ta' mini kontra l-persunal; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri kollha biex jappoġġjaw din l-inizjattiva b'mod kemm jista' jkun attiv;

16.  Jistieden lill-Istati Membri kollha, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jaħdmu bis-sħiħ biex jiżguraw li, fil-futur qrib, kemm il-BTWC kif ukoll is-CCW ikollhom segretarjat permanenti biex jissorvelja l-implimentazzjoni b'suċċess tagħhom, skond l-eżempju ta' l-Organizzazzjoni għall-Projbizzjoni ta" l-Armi Kimiċi, mwaqqfa għal dan l-iskop mill-Konvenzjoni ta' l-Armi Kimiċi;

17.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Parlamenti u lill-Gvernijiet ta' l-Istati Membri, lill-Parlamenti u lill-Gvernijiet ta' l-Istati Kontraenti tal-BTCW u tas-CCW u lill-NGOs speċjalizzati xierqa.

(1) ĠU L 65, 7.3.2006, p. 51.
(2) ĠU L 88, 25.3.2006, p.65.
(3) Testi Adottati, P6_TA(2005)0439.

Avviż legali - Politika tal-privatezza