Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 16. května 2006 - Štrasburk
 Společná organizace trhu s rýží *
 Podpora pro zpracování lnu a konopí pěstovaných na vlákno *
 Dohoda ES/Albánská republika o některých aspektech leteckých služeb *
 Dohoda ES/Srbsko a Černá Hora o některých aspektech leteckých služeb *
 Dohoda mezi ES/Bývalá jugoslávská republika Makedonie o některých aspektech leteckých služeb *
 Dohoda ES/Rumunsko o některých aspektech leteckých služeb *
 Dohoda ES/Moldavská republika o některých aspektech leteckých služeb *
 Dohoda ES/Maroko o některých aspektech leteckých služeb *
 Prodloužení protokolu k dohodě o rybolovu se Svatým Tomášem a Princovým ostrovem *
 Dohoda ES/Angola o rybolovu *
 Místo poskytování služeb (DPH) *
 Žádost o zbavení poslanecké imunity pana Tobiase Pflügera
 Výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin ***II
 Přidávání vitaminů, minerálních látek a některých dalších látek do potravin ***II
 Obnova populace úhoře říčního *
 Dohoda o partnerství ES/Maroko v odvětví rybolovu *
 Kontrola uplatňování práva Společenství (2003 a 2004)
 Zdokonalení tvorby právních předpisů 2004
 Zavádění, důsledky a dopady platných právních předpisů v oblasti vnitřního trhu
 Strategie pro zjednodušení právního prostředí
 Výsledek přezkoumávání legislativních návrhů, o kterých zákonodárce dosud nerozhodl
Texty (316 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí