Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Dinsdag 16 mei 2006 - Straatsburg
 Invoerregeling voor rijst *
 Verwerkingssteun voor vezelvlas en hennep *
 Overeenkomst EG/Albanië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten *
 Overeenkomst EG/Servië en Montenegro inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten *
 Overeenkomst EG/Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten *
 Overeenkomst EG/Roemenië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten *
 Overeenkomst EG/Moldavië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten *
 Overeenkomst EG/Marokko inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten *
 Visserijovereenkomst EG/São Tomé en Príncipe *
 Visserijovereenkomst EG/Angola *
 BTW: plaats van levering van diensten *
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Tobias Pflüger
 Voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen ***II
 Toevoeging van vitamines en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen ***II
 Herstel van het bestand van Europese aal *
 Partnerschapsovereenkomst EG/Marokko inzake visserij *
 Controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht (2003-2004)
 De wetgeving verbeteren 2004: toepassing van het subsidiariteitsbeginsel
 Tenuitvoerlegging, gevolgen en uitwerking van de vigerende wetgeving op het gebied van de interne markt
 Vereenvoudiging van de regelgeving
 Resultaat van de screening van wetgevingsvoorstellen
Teksten (328 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid