Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 16 maja 2006 r. - Strasburg
 System przywozu ryżu *
 Dotacje dla przetwórstwa lnu i konopi uprawianych na włókno *
 Umowa WE/Republika Albanii dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych *
 Umowa WE/Serbia i Czarnogóra dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych *
 Umowa WE/Była Jugosłowiańska Republika Macedonii dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych *
 Umowa WE/Rumunia dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych *
 Umowa WE/Republika Mołdowy dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych *
 Umowa WE/Królestwo Maroka dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych *
 Protokół do porozumienia w sprawie połowów z Wyspami Świętego Tomasza i Książęcą *
 Umowa WE-Angola w sprawie połowów *
 Miejsce świadczenia usług (VAT) *
 Wniosek o uchylenie immunitetu Tobiasa Pflügera
 Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne dotyczące żywności ***II
 Dodawanie do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji ***II
 Odnowienie zasobów węgorza europejskiego *
 Porozumienie partnerskie WE/Maroko w sprawie połowów *
 Monitorowanie stosowania prawa wspólnotowego (2003 i 2004 r.)
 Lepsze stanowienie prawa (2004 r.)
 Wdrażanie, konsekwencje i wpływ obowiązującego prawodawstwa dotyczącego rynku wewnętrznego
 Strategia uproszczenia otoczenia regulacyjnego
 Wyniki przeglądu wniosków legislacyjnych nierozpatrzonych przez prawodawcę
Teksty (327 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności