Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 16. mája 2006 - Štrasburg
 Dovozný režim pre ryžu *
 Pomoc pre spracovanie ľanu a konope pestovaných na vlákno *
 Dohoda ES/Albánsko o určitých aspektoch leteckých služieb *
 Dohoda ES/Srbsko a Čierna Hora o určitých aspektoch leteckých služieb *
 Dohoda ES/Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko o určitých aspektoch leteckých služieb *
 Dohoda ES/Rumunsko o určitých aspektoch leteckých služieb *
 Dohoda ES/Moldavsko o určitých aspektoch leteckých služieb *
 Dohoda ES/Maroko o určitých aspektoch leteckých služieb *
 Protokol k dohode o rybolove so Svätým Tomášom a Princovým Ostrovom *
 Dohoda ES/Angola o rybolove *
 Miesto poskytovania služieb (DPH) *
 Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity pána Tobiasa Pflügera
 Výživové a zdravotné tvrdenia na potravinách ***II
 Pridávanie vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín ***II
 Obnova zásob úhora európskeho *
 Dohoda o partnerstve ES/Maroko v sektore rybolovu *
 Kontrola uplatňovania práva Spoločenstva (2003-2004)
 Lepšie zákonodarstvo 2004
 Vykonávanie, dôsledky a vplyv platných právnych predpisov v oblasti vnútorného trhu
 Stratégia pre zjednodušenie regulačného prostredia
 Výsledok preskúmania legislatívnych návrhov v legislatívnom procese
Texty (313 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia