Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/0122(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0395/2006

Předložené texty :

A6-0395/2006

Rozpravy :

Hlasování :

PV 30/11/2006 - 8.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0506

Přijaté texty
PDF 274kWORD 44k
Čtvrtek, 30. listopadu 2006 - Brusel
Dohoda mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu *
P6_TA(2006)0506A6-0395/2006

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (KOM(2006)0363 – C6-0282/2006 – 2006/0122(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2006)0363)(1),

-   s ohledem na článek 37 a čl. 300 odst. 2 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C6-0282/2006),

-   s ohledem na článek 51 a čl. 83 odst. 7 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro rozvoj (A6-0395/2006),

1.   schvaluje pozměněný návrh rozhodnutí Rady a schvaluje uzavření dohody;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Kapverdské republiky.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
Článek 3a (nový)
Článek 3a
Během posledního roku platnosti protokolu a před uzavřením nové dohody nebo prodloužením stávající dohody, předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění stávající dohody a o podmínkách, za kterých byla uplatňována.
Pozměňovací návrh 2
Článek 3b (nový)
Článek 3b
Komise každoročně zhodnotí, zda členské státy, jejichž plavidla jsou provozována podle tohoto protokolu, splňují povinnost vykazování.
Pozměňovací návrh 3
Článek 3c (nový)
Článek 3c
Komise každoročně předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích víceletého odvětvového programu podle článku 7 protokolu.

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

Právní upozornění - Ochrana soukromí