Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0122(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0395/2006

Esitatud tekstid :

A6-0395/2006

Arutelud :

Hääletused :

PV 30/11/2006 - 8.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0506

Vastuvõetud tekstid
PDF 192kWORD 41k
Neljapäev, 30. november 2006 - Brüssel
EÜ ja Cabo Verde Vabariigi vaheline partnerlusleping kalandussektoris *
P6_TA(2006)0506A6-0395/2006

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, milles käsitletakse partnerluslepingu sõlmimist kalandussektoris Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahel (KOM(2006)0363 – C6-0282/2006 – 2006/0122(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus (KOM(2006)0363)(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37 ja artikli 300 lõiget 2;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0282/2006);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

–   võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni ja arengukomisjoni arvamust (A6-0395/2006),

1.   kiidab ettepaneku võtta vastu nõukogu määrus muudetud kujul heaks ja kiidab lepingu sõlmimise heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide ja Cabo Verde Vabariigi valitsustele ja parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 1
Artikkel 3 a (uus)
Artikkel 3a
Protokolli kehtivuse viimasel aastal ja enne uue lepingu sõlmimist või käesoleva lepingu pikendamist esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande kõnealuse lepingu kohaldamise ja selle rakendamise tingimuste kohta.
Muudatusettepanek 2
Artikkel 3 b (uus)
Artikkel 3 b
Komisjon hindab igal aastal, kas liikmesriigid, kelle laevad protokolli alusel tegutsevad, on aruandluse nõudeid täitnud.
Muudatusettepanek 3
Artikkel 3 c (uus)
Artikkel 3 c
Komisjon esitab igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande protokolli artiklis 7 kirjeldatud mitmeaastase valdkondliku kava tulemuste kohta.

(1) ELTs seni avaldamata

Õigusteave - Privaatsuspoliitika