Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0122(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0395/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0395/2006

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 30/11/2006 - 8.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0506

Hyväksytyt tekstit
PDF 191kWORD 42k
Torstai 30. marraskuuta 2006 - Bryssel
EY:n ja Kap Verden kalastuskumppanuus *
P6_TA(2006)0506A6-0395/2006

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (KOM(2006)0363 – C6-0282/2006 – 2006/0122(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi (KOM(2006)0363)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan ja 300 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0282/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan ja kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon (A6-0395/2006),

1.   hyväksyy ehdotuksen neuvoston asetukseksi sellaisena kuin se on tarkistettuna ja hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille ja Kap Verden tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
3 a artikla (uusi)
3 a artikla
Pöytäkirjan viimeisen voimassaolovuoden aikana ja ennen uuden sopimuksen tekemistä tai voimassaolevan sopimuksen jatkamista komission on esitettävä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus tämän sopimuksen soveltamisesta ja sen täytäntöönpano-olosuhteista.
Tarkistus 2
3 b artikla (uusi)
3 b artikla
Komissio arvioi vuosittain, ovatko jäsenvaltiot, joiden alusten toimintaan pöytäkirjaa sovelletaan, täyttäneet ilmoitusvaatimukset.
Tarkistus 3
3 c artikla (uusi)
3 c artikla
Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kertomuksen pöytäkirjan 7 artiklassa kuvaillun monivuotisen alakohtaisen ohjelman tuloksista.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö