Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/0122(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0395/2006

Pateikti tekstai :

A6-0395/2006

Debatai :

Balsavimas :

PV 30/11/2006 - 8.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0506

Priimti tekstai
PDF 269kWORD 43k
Ketvirtadienis, 2006 m. lapkričio 30 d. - Briuselis
EB ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimas *
P6_TA(2006)0506A6-0395/2006

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo sudarymo (COM(2006)0363 – C6-0282/2006 – 2006/0122(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2006)0363)(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį ir 300 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0282/2006),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį,

–   atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto bei Vystymosi komiteto nuomones (A6-0395/2006),

1.   pritaria pasiūlymui dėl Tarybos reglamento su pakeitimais ir pritaria susitarimo sudarymui;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Žaliojo Kyšulio Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
Pakeitimas 1
3 a straipsnis (naujas)
3a straipsnis
Per paskutiniuosius protokolo galiojimo metus ir prieš sudarant naują susitarimą ar atnaujinant galiojantį susitarimą Komisija turi pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą apie minėto susitarimo taikymą ir jo įgyvendinimo sąlygas.
Pakeitimas 2
3 b straipsnis (naujas)
3b straipsnis
Kiekvienais metais Komisija įvertina, ar valstybės narės, kurių laivai žvejoja pagal protokolą, laikosi reikalavimo atsiskaityti.
Pakeitimas 3
3 c straipsnis (naujas)
3c straipsnis
Kiekvienais metais Komisija praneša Europos Parlamentui ir Tarybai apie daugiametės sektoriaus programos, numatytos protokolo 7 straipsnyje, rezultatus.

(1) Dar neskelbta OL.

Teisinė informacija - Privatumo politika