Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/0125(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0282/2006

Esitatud tekstid :

A6-0282/2006

Arutelud :

PV 12/10/2006 - 3
CRE 12/10/2006 - 3

Hääletused :

PV 12/10/2006 - 7.23
CRE 12/10/2006 - 7.23
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0415
P6_TA(2006)0510

Vastuvõetud tekstid
PDF 186kWORD 33k
Neljapäev, 30. november 2006 - Brüssel
Põhiõiguste Amet - Euroopa Liidu lepingu VI jaotisega seotud tegevus *
P6_TA(2006)0510A6-0282/2006

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega volitatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametit tegutsema Euroopa Liidu lepingu VI jaotises viidatud aladel (KOM(2005)0280 – C6-0289/2005 – 2005/0125(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2005)0280)(1);

–   võttes arvesse ELi lepingu artikli 34 lõike 2 punkti c;

–   võttes arvesse ELi lepingu artikli 39 lõiget 1, mille kohaselt nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0289/2005);

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 93 ja 51;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6-0282/2006),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku 12. oktoobril 2006. aastal muudetud kujul(2) heaks;

2.   palub komisjoni oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui ta kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) ELTs seni avaldamata.
(2) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0415.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika