Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0125(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0282/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0282/2006

Keskustelut :

PV 12/10/2006 - 3
CRE 12/10/2006 - 3

Äänestykset :

PV 12/10/2006 - 7.23
CRE 12/10/2006 - 7.23
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0415
P6_TA(2006)0510

Hyväksytyt tekstit
PDF 185kWORD 33k
Torstai 30. marraskuuta 2006 - Bryssel
Perusoikeusvirasto (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa koskeva toiminta) *
P6_TA(2006)0510A6-0282/2006

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin perusoikeusviraston valtuuttamisesta harjoittamaan toimintaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoon kuuluvilla aloilla (KOM(2005)0280 – C6-0289/2005 – 2005/0125(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2005)0280)(1),

–   ottaa huomioon EU:sta tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

–   ottaa huomioon EU:sta tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0289/2005),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 93 artiklan ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0282/2006),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna 12. lokakuuta 2006(2);

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
(2) Hyväksytyt tekstit P6_TA(2006)0415.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö