Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/0125(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0282/2006

Teksty złożone :

A6-0282/2006

Debaty :

PV 12/10/2006 - 3
CRE 12/10/2006 - 3

Głosowanie :

PV 12/10/2006 - 7.23
CRE 12/10/2006 - 7.23
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0415
P6_TA(2006)0510

Teksty przyjęte
PDF 197kWORD 32k
Czwartek, 30 listopada 2006 r. - Bruksela
Agencja Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych -działalność w dziedzinach wymienionych w Tytule VI TUE *
P6_TA(2006)0510A6-0282/2006

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady uprawniającej Agencję Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych do prowadzenia działalności w dziedzinach wymienionych w Tytule VI Traktatu o Unii Europejskiej (COM(2005)0280 – C6-0289/2005 – 2005/0125(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji (COM(2005)0280)(1),

–   uwzględniając art. 34 ust. 2 lit. c) Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0289/2005),

–   uwzględniając art. 93 i 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0282/2006),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji z dnia 12 października 2006 r.(2),;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
(2) Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0415.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności