Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0125(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0282/2006

Ingivna texter :

A6-0282/2006

Debatter :

PV 12/10/2006 - 3
CRE 12/10/2006 - 3

Omröstningar :

PV 12/10/2006 - 7.23
CRE 12/10/2006 - 7.23
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0415
P6_TA(2006)0510

Antagna texter
PDF 195kWORD 32k
Torsdagen den 30 november 2006 - Bryssel
Byrån för grundläggande rättigheter - verksamheter under avdelning VI i fördraget om Europeiska unionen *
P6_TA(2006)0510A6-0282/2006

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om att ge Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter rätt att bedriva verksamhet på de områden som avses i avdelning VI av fördraget om Europeiska unionen (KOM(2005)0280 – C6-0289/2005 – 2005/0125(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2005)0280)(1),

–   med beaktande av artikel 34.2c i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 39.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0289/2005),

–   med beaktande av artiklarna 93 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0282/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat den 12 oktober 2006(2).

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(2) Antagna texter, P6_TA(2006)0415.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy