Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2003/0257(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0345/2006

Előterjesztett szövegek :

A6-0345/2006

Viták :

PV 11/12/2006 - 14
CRE 11/12/2006 - 14

Szavazatok :

PV 13/12/2006 - 8.2
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2006)0553

Elfogadott szövegek
PDF 201kWORD 35k
2006. december 13., Szerda - Strasbourg
A veszélyes vegyi anyagokról szóló 67/548/EGK tanácsi irányelv módosítása (REACH) ***II
P6_TA(2006)0553A6-0345/2006

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EK tanácsi irányelvnek a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről, korlátozásáról (REACH), és az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló …/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez igazítása érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében (7525/3/2006 – C6-0268/2006 – 2003/0257(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács közös álláspontjára (7525/3/2006 – C6-0268/2006)(1),

–   tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2003)0644)(2) vonatkozó első olvasatbeli álláspontjára(3),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6–0345/2006),

1.   jóváhagyja a közös álláspontot;

2.   tudomásul veszi, hogy a jogi aktust a közös álláspontnak megfelelően fogadják el;

3.   utasítja elnökét, hogy az EK-Szerződés 254. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogi aktust;

4.   utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogi aktust miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően végrehajtottak, illetve a Tanács főtitkárával együttműködve gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

5.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 276. E, 2006.11.14., 252. o.
(2) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(3) HL C 280. E, 2006.11.18., 440. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat