Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0814(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0462/2006

Ingediende teksten :

A6-0462/2006

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/12/2006 - 8.4

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0555

Aangenomen teksten
PDF 189kWORD 31k
Woensdag 13 december 2006 - Straatsburg
Opneming van het Bulgaars en Roemeens als procestalen bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen *
P6_TA(2006)0555A6-0462/2006

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het ontwerp van een besluit van de Raad houdende wijziging van het reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen inzake de regeling van het taalgebruik, teneinde het Bulgaars en het Roemeens op te nemen onder de door het reglement voor de procesvoering bepaalde procestalen (15715/2006 – C6-0435/2006 – 2006/0814(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het ontwerp van de Raad (15715/2006),

–   gelet op artikel 245, lid 2 van het EG-Verdrag en artikel 160, lid 2 van het EGA-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0435/2006),

–   gelet op artikel 51 en artikel 43, lid 1 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A6-0462/2006),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het ontwerpbesluit van de Raad;

2.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de ter raadpleging ingediende tekst;

4.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid